Psary - gmina Trzebinia

Odpowiedzi na petycje mieszkańców Psar w sprawie protestu wobec ,,łącznika" A4 z DK 94

LOGO2

Nasza walka przeciwko przyjęciu wariantów 1 i 2 planowanej drogi krajowej, która miałaby łączyć drogę  krajową 94 z autostradą A4, jako niezmiernie szkodliwej dla zarówno naszej wioski jak i całej gminy Trzebinia, wchodzi w decydującą fazę. Zarówno wariant 1 jak i 2 nie spełnia kryteriów ,,łącznika", gdyż nie łączy DK 94 z A4, jak to wynika ze specyfikacji projektu, tylko z DK 79 będąc tak naprawdę obwodnicą Krzeszowic, co przyznał burmistrz tego miasta podczas ostatniej Komisji Rozwoju RM Trzebinia.  Niestety Burmistrz Miasta Trzebinia Adam Adamczyk nie podziela nie tylko naszych, ale również zainteresowanych sołectw i osiedli z naszej gminy, argumentów za wariantem 3, który miałby zbawienne skutki dla rozładowania ruchu w centrum naszego miasta i w sołectwach pomimo coraz to nowych argumentów i przesłanek, które za jego przyjęciem sie pojawiają. Ważne dla mieszkańców Psar! W świetle informacji, których udzielił na ostatniej komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości dyrektor PZD Grzegorz Żuradzki, ta droga będzie prawdopodobnie przebiegać w odległości kilkudziesięciu metrów od zabudowań naszej miejscowości przy ulicy Granicznej i nie jest tu planowany  węzeł, który miałby umożliwiać włączenie się mieszkańców Psar do ruchu, a więc miedzy bajki możemy włożyć argumenty na rzecz szybszej o kilka minut jazdy w stronę Miechowa i Olkusza. Zostaje nam w Psarach rezerwat, smród, hałas, bród i przyszłe ubóstwo naszej miejscowości. Za to będziemy prawie co dzień obecni w mediach, takich jak Radio Kierowców w radiowej jedynce informującej o korkach, smogu, wypadkach na ,,naszym" odcinku drogi. Mieszkańcy, którzy chcą uprawiać ziemię odległą o 100 metrów od domów będą w tym celu musieli jeździć do Krzeszowic, które już się cieszą na swoją nową „psarską obwodnicę”. Jest również nadzieja- Wasze podpisy pod petycją i nasze działanie, które otwiera powoli oczy i nie pozwala decydentom na bezkarne działania w imieniu interesów niejasnych klik. Jest również kilka jasnych głosów sprzeciwu wobec działań naszych włodarzy, takie jak odpowiedź na naszą petycję  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z Krakowa, który sprzeciwia się zamachowi na nasza przyrodę i nie godzi się na takie warianty.

Równocześnie torpeduje się spotkania, dostęp do informacji jak i udział naszych przedstawicieli w oficjalnych spotkaniach, a przecież reprezentujemy realnie zdecydowaną większość mieszkańców naszego sołectwa. Co robią w tej sprawie panowie Okoczukowie- sołtys i wiceburmistrz gminy pochodzący z Psar, którzy popierają niby wariant 3 co zostało nagrane na spotkaniach lub umieszczone w artykułach w lokalnej prasie? Nie wiemy, ale na pewno ich zapytamy. Walczymy dalej. Pomimo negatywnej odpowiedzi przewodniczącej RM Trzebinia pani Grażyny Hrabii będziemy na najważniejszym teraz spotkaniu, które  odbędzie się 14 września o godzinie 16.00 w Dworze Zieleniewskich, na które nie udzielono nam wstępu, a w którym wezmą udział wszyscy tak ,,ważni" dla projektu. Nie damy się tam na pewno zakrzyczeć. Nagramy całe spotkanie, aby mieli  Państwo pogląd na to kto jest kim i kto tak naprawdę popiera rozwój naszej gminy.

Pismo Stowarzyszenia Nasze Psary do przewodniczącej Rady Miasta Trzebinia Grażyny Hrabia wraz z jej odpowiedzią

 

Petycja Stowarzyszenia Nasze Psary protestująca przeciw wariantom 1 i 2 podpisana przez ponad pół tysiąca dorosłych mieszkańców sołectwa Psary

Odpowiedź Burmistrza Trzebini Adama Adamczyka na petycję mieszkańców Psar

odpowied burmistrza petycja

Komentarz radnego z Psar Tomasza Piszczka w sprawie odpowiedzi na petycje przez burmistrza Trzebini Adama Adamczyka :,,Nie ma na dziś żadnych racjonalnych argumentów za tym, by Burmistrz Trzebini tak usilnie jak dotychczas promował wariant 1 tej drogi, który zakorkuje nie tylko centrum miasta z ulicami Piłsudzkiego i Kościuszki, ale także Młoszową , Dulową, Myślachowice i Lgotę. Przy tym zupełnie zdewastuje życie mieszkańców Psar, których jak i pozostałych mieszkańców naszej gminy jako radny reprezentuję. Materiały projektanta jednoznacznie wskazują, że w interesie rozwoju naszej gminy powinniśmy popierać wariant trzeci, który odciąży ruch samochodowy w sołectwach i centrum Trzebini oraz bedzie miał zbawcze znaczenie dla nowego rozwoju zdewastowanych stref poporzemysłowych na terenie naszej gminy. Tego pan włodarz nie dostrzega, tak jak petycji ponad pięciuset mieszkańców sołectwa Psary, na których zapytania odpowiedział zdawkową i pozbawioną argumentów odpowiedzią będącą w swej istocie policzkiem dla tych ludzi, z których wielu zapewne było jego wyborcami."

Odpowiedż na petycję Rafała Rosteckiego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

Jesteśmy wdzięczni panu dyrektorowi Rosteckiemu za merytoryczne podejście i oprotestowanie wariantów 1 i 2, które zniszczą przyrodę naszych ziem i zdrowie mieszkańców!


Odpowiedź na petycję Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Odpowiedź konkretna, bez mataczenia- decyzja wiążąca już w październiku tego roku, a nie listopadzie 2017 jak deklarowali nam trzebińscy urzędnicy (w protokołach komisji) oraz przyśpieszenie decyzji o wyborze wariantu, aby ludzie nie zdążyli protestować.


Odpowiedż na petycję Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika

 cwik

Problem przesłany dalej, niech inni się martwią co odpisać...


Odpowiedź Andrzeja Adamczyka ministra infrastruktury i budownictwa

minister

Też nie zajął stanowiska

 

 Odpowiedź na petycję przewodniczącego Zarzadu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego

lowczy
 

Pan mgr inż. Tomasz Ciepły jest poza układami i stać go na konstruktywną i dobrze umotywowaną odpowiedź.


Bardzo ważne stanowisko popierające wariant 3a Rad Osiedlowych Sierszy, Gaja, Gaja Zacisze i Energetyków

Póki co Włodarze nie biorą go po uwagę- ciekawe dlaczego?


A tu galeria tych co jeszcze nie raczyli odpowiedzieć na petycję 526 mieszkańców Psar


Na koniec, jako że nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty, proponujemy Państwu matematyczną zagadkę. Jeżeli budujemy w Trzebini nową drogę tzw. "obwodnicę",  to kiedy ta droga będzie najlepsza dla naszej gminy? Czy kiedy rozjadą nas wszędzie samochody czy wtedy, gdy  ta droga rozwiąże problemy komunikacyjne miasta oraz kilku sołectw. Burmistrz Trzebini wybrał wariant 1. Jaki jest Wasz wybór?

Natężenie ruchu po budowie nowej trzebińskiej  ,,obwodnicy" według materiałów projektanta nowej drogi - firmy ALTRANS

tabela