Psary - gmina Trzebinia

Problem drogi wokół Psar na posiedzeniu komisji rozwoju- 29.08.2017

29 sierpnia odbyło się posiedzenie komisji rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, w którym wzięli udział zainteresowani radni również spoza komisji, burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Żuradzki, przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Psary i Stowarzyszenia Razem w Przyszłość, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych oraz inni mieszkańcy gminy Trzebinia.
Celem spotkania było zajęcie przez komisję stanowiska w sprawie projektowanej budowy drogi krajowej łączącej DK94 i A4, a konkretnie zarekomendowanie wariantu najkorzystniejszego dla naszej gminy. Temat znany był już wcześniej wielu uczestnikom spotkania w związku z prezentacją Stowarzyszenia Nasze Psary na ostatniej sesji. Po przedstawieniu przez przewodniczącego Stefana Adamczyka 3 wariantów drogi burmistrz Krzeszowic zaprezentował swoje stanowisko. Dla Krzeszowic najlepszym rozwiązaniem jest wariant 1, co nie powinno nikogo dziwić, ponieważ w ten sposób Krzeszowice wyprowadzą od siebie ciężki ruch samochodowy i zepchną go na Dulową, Karniowice, a przede wszystkim Psary. Przeciwko takiemu rozwiązaniu konsekwentnie protestowało Stowarzyszenie Nasze Psary, przedstawiając argumenty za wyborem 3 wariantu. Wiceprzewodnicząca Dorota Szydłowska zapytała wprost: Jaki interes ma w tym Trzebinia?

Artykuł w tygodniku "Przełom" na ten temat- kliknij tutaj

Artykuł w "Przełomie" sprzed roku- koniec marzeń o obwodnicy Trzebini  KLIKNIJ TUTAJ

Swoje opinie wyrazili również inni uczestnicy spotkania. Szczególnie istotne informacje przedstawił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Żuradzki, dysponując szczegółową wiedzą w tym temacie. Zaznaczył, że warianty 1 i 2 są bardzo trudne w realizacji i kosztowne ze względu na ukształtowanie terenu, a równocześnie niekorzystne dla Trzebini. Trzebinia skorzysta wyłącznie na wariancie 3, który realnie ją odciąży od ruchu samochodowego i stworzy szansę rozwoju całej gminy. Poparcie dla wariantu 3 potwierdziła sołtys Czyżówki Halina Henc, sołtys Myślachowic Jacek Woch i przewodniczący rady osiedla Siersza Marian Kokoszka, który przypomniał o takim samym stanowisku rad osiedla Energetyków i Gaja.
Mamy nadzieję, że nasi radni członkowie komisji rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości dobrze przemyślą swoje decyzję i w najbliższym czasie przedstawią oficjalne stanowisko komisji w tej sprawie.
Następne ważne spotkanie w sprawie budowy łącznika między DK94 i A4 odbędzie się 14 września o godz. 16.00 w Dworze Zieleniewskich. Będą nim obecni przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich, projektantów ALTRANS-u, marszałek Andrzej Krupa, burmistrzowie, radni, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych.