Psary - gmina Trzebinia

Prezentacja Stowarzyszenia Nasze Psary na sesji Rady Miasta 28.07.2017

128.07.2017 na XXXV sesji Rady Miasta Trzebinia przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Psary: prezes Tomasz Piszczek i wiceprezes Dorota Szydłowska przedstawili radnym prezentacje dotyczącą projektu połączenia drogowego pomiędzy DK 94 i A4. Wystąpienie to było konieczne ponieważ większość radnych nie posiadała dotychczas żadnej informacji na ten temat. Również mieszkańcy centrum Trzebini oraz sołectw, w których w przypadku wybrania promowanego przez Włodarza Trzebini wariantu 1 jak i wariantu 2- jedynych tak naprawdę branych pod uwagę przez inwestora Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, zostaną zajeżdżeni tysiącami dodatkowych pojazdów na dobę. W imię czego?

Nasza prezentacja na XXXV Sesji Rady Miasta Trzebinia. Część pierwsza- oglądaj od 22 minuty.  Część druga- oglądaj od początku.

Myślimy, że otwierają się wreszcie oczy na bezsensowne z punktu widzenia interesu naszej gminy działania mające na celu popieranie wariantów 1 i 2 planowanej drogi. Zaczynamy też zyskiwać coraz więcej popierających nasze działania osób i instytucji. Wkrótce na naszej stronie pojawią się odpowiedzi na nasze pisma jakie wystosowały ważne instytucje i osoby od ministrów po organizacje mające na celu ochronę środowiska. Niektóre z nich to istne ,,petardy”. Nie poddajemy się działamy dalej.

Prezentacja Stowarzyszenia Nasze Psary na sesji Rady Miasta 28.07.2017

2,,Szanowni Państwo! W imieniu Stowarzyszenia Nasze Psary chciałbym przedstawić krótką prezentację bardzo ważnej z punktu widzenia całej gminy nowo projektowanej drogi krajowej która w przyszłości miałaby łączyć autostradę A4 z DK94. Przy wyborze odpowiedniego wariantu ta droga stanowiłaby prawdziwą obwodnicę naszego miasta odciążającą od ruchu samochodowego zarówno centrum Trzebini jak i nasze sołectwa. Nie kieruje nami partykularyzm ale troska o zrównoważony rozwój Psar i Gminy który przy promowanych przez burmistrza Trzebini jak i władzach Bukowna, Bolesławia, Olkusza i Krzeszowic wariantach 1 i 2 rujnują zarówno naszą miejscowość jak i zaleją samochodami centrum miasta nie odciążając też innych naszych sołectw. Mieszkańcy nie są informowani w żaden sposób o pracach przy projektowaniu korytarzy drogi tak jak to robią na swoich stronach internetowych od grudnia 2016 wymienione wcześniej gminy. Radnym, sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych odwołuje się zaplanowane na 11 lipca spotkanie z inwestorem Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie i projektantem firmą Altrans. Jednocześnie pan burmistrz spotyka się z nimi dzień wcześniej 10 lipca w starostwie. Czy to jest etyczne działanie? Czy ktoś przed nami coś ukrywa? Czy nasza gmina ma działać na korzyść Bukowna, Bolesławia, Olkusza i Krzeszowic nie licząc się z interesem swoich mieszkańców?

Dobrą wiadomością dla nas jest że Adamczyk.. Andrzej Adamczyk minister infrastruktury z Krzeszowic, propagator odciążenia centrum swojego rodzinnego miasta kosztem sąsiedniej Trzebini poprzez warianty 1 i2 jak piszą w mediach ma zostać odwołany ze stanowiska w niejasnej atmosferze skandalu związanego z domniemanym plagiatem swojej pracy magisterskiej.

Czy wtedy Włodarzowi naszej gminy otworzą się oczy na racjonalne argumenty które chcemy przedstawić podczas tej prezentacji i zacznie popierać wariant który naszym zdaniem jest najlepszy dla Trzebini?

Swoją drogą to bardzo smutny fakt że przedstawiciele małej , pięknej wioski która w przyszłości może zostać zniszczona hałasem i spalinami informują wszystkich obecnych na tej sali o postępach prac przy projektowaniu tej ważnej dla nas wszystkich drogi. Zapraszamy do obejrzenia naszej prezentacji.”

Obejrzyj naszą prezentację przygotowaną dla radnych na sesję!


Prezentację zakończyliśmy artykułem „O wschodniej obwodnicy miasta mieszkańcy mogą zapomnieć” pani Anny Jarguz (Przełom Online 01.06.2016), którego skan zamieszczamy poniżej. W artykule burmistrz Adamczyk wypowiada się tak. ,,Tymczasem budowa tej naszej małej obwodnicy to przesunięcie bólu z jednego miejsca w drugie- argumentuje burmistrz Adam Adamczyk. Jak twierdzi, auta może omijałyby Rynek, ale rozjeżdżały Młoszową, czemu od dawna sprzeciwiają się mieszkańcy”. Wygląda na to, że teraz pan burmistrz popiera inny wariant ,,bólu”, w którym auta rozjeżdżą Rynek, centrum Trzebini i przy okazji nasze sołectwo wraz z innymi. Pogratulować wizji rozwoju Trzebini!

bl