Psary - gmina Trzebinia

Stowarzyszenie Nasze Psary na sesji 30 czerwca 2017 r.

maxresdefaultStowarzyszenie Nasze Psary kontynuuje działania zmierzające do wyboru wariantu 3a, jako najlepszego rozwiązania dla gminy Trzebinia, a szczególnie miasta. Na sesji 30 czerwca 2017 r. wiceprezes Dorota Szydłowska wystąpiła z apelem do burmistrza Adama Adamczyka i radnych Trzebini, w którym przedstawiła katastrofalne skutki wariantów 1 i 2 dla mieszkańców Psar, brak ekspertyzy środowiskowej i konsultacji społecznych. Przekonywała natomiast o zasadności wyboru wariantu 3a najkorzystniejszego dla Trzebini. Na koniec wręczyła burmistrzowi petycję, pod którą podpisało się 526 mieszkańców Psar.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Hrabia poinformowała zebranych, że 11 lipca 2017 r. odbędzie się spotkanie radnych Trzebini z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz projektantami z firmy ALTRANS. Stowarzyszeniu Nasze Psary odmówiła udziału jako stronie argumentując swoją decyzję wczesnym etapem projektu. Skąd my to znamy?

5 lipca 2017 r. spotkanie zostało przez panią przewodniczącą nagle odwołane, jako powód podano sezon urlopowy wśród pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich i firmy ALTRANS. „Sezon urlopowy” nie przeszkodził jednak w organizacji spotkania wyżej wymienionych przedstawicieli ze starostą Januszem Szczęśniakiem i burmistrzem Adamem Adamczykiem w siedzibie starostwa w Chrzanowie, dzień wcześniej przed planowanym w Trzebini, tj. 10 lipca 2017 r. Przebieg „tajnego” spotkania nie jest nam znany. Brak na ten temat jakichkolwiek informacji.  (D.Sz.)

Relacja z sesji: Wystąpienie D. Szydłowskiej w 12 minucie- KLIKNIJ TUTAJ