Psary - gmina Trzebinia

22 czerwca II spotkanie w sprawie drogi krajowej wokół Psar

122 czerwca 2017 r. odbyło się drugie spotkanie z mieszkańcami Psar dotyczące budowy drogi krajowej przebiegającej przez tereny naszej wsi. Zorganizował je radny Tomasz Piszczek wraz ze Stowarzyszeniem Nasze Psary. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: zastępca burmistrza Jarosław Okoczuk, dyrektor PZD Grzegorz Żuradzki, radny powiatowy Andrzej Jura, radni Barbara Paszcza i Jacek Woch, sołtys Czyżówki Halina Henc oraz przedstawiciele rady osiedla Siersza panowie Kokoszka.


Film ze spotkania 22.06.17 (burzliwa dyskusja zaczyna sie od ok.20 minuty)-KLIKNIJ BY OBEJRZEĆ

Większość dorosłych mieszkańców Psar poparła już naszą petycję! Stan na dzień 26 czerwca 2017- prawie 500 podpisów  osób uprawnionych do głosowania! Wciąż nie obeszliśmy wszystkich psarskich ulic. W tym tygodniu postaramy się dotrzeć do wszystkich. Jeśli kogoś nie było w domu może  zadzwonić na nr 695 48 11 33 lub przyjść do nas: ulica Jana Pawła II 43.

IMG 4435Na początku p. Dorota Szydłowska przedstawiła prezentację uwzględniającą nowe fakty dotyczące przebiegu trzech wariantów dróg. Analiza dokumentów przesłanych przez UM Trzebinia wskazała wariant 3a jako najlepiej zabezpieczający interesy mieszkańców naszej gminy, ponieważ tylko on odciąża ruch samochodowy w centrum Trzebini, Myślachowicach i Lgocie oraz na innych drogach, a służy również Psarom. Wykluczone zostały warianty 1 i 2 przechodzące przez Psary, gdyż nie wpływają one na rozwój naszej wsi, nie poprawiają komunikacji publicznej, a destrukcyjnie wpływają na środowisko przyrodniczo- społeczne, szczególnie wariant 2. Przeciwko obu wariantom zaprotestowała większość mieszkańców podczas konsultacji. Nie bez znaczenia jest głos rad osiedlowych Sierszy, Gaja, Gaja Zacisze i Energetyków, którzy chcą, aby wybrano wariant 3a przebiegający przez ich tereny przemysłowe. Dla nich jest to szansa na ożywienie gospodarcze. Poparcie dla wariantu 3a przekazał radnemu T. Piszczkowi drogą telefoniczną starosta J. Szczęśniak. Wariant 3a zyskał również poparcie dyrektora Żuradzkiego, który wyczerpująco przedstawił bilans zysków i strat związanych z wyborem i budową drogi. Według niego warianty 1 i 2 nie służą interesom mieszkańców gminy Trzebinia, wymagają też budowy dodatkowego łącznika przez Puszczę Dulowską, a więc dewastacji kolejnego cennego obszaru przyrodniczego, czego projekt nie uwzględnia.

IMG 4452Dużym zaskoczeniem dla zebranych było poparcie wariantu 3a przez wiceburmistrza Jarosława Okoczuka. Pamiętamy przecież niedawne deklaracje burmistrza Adama Adamczyka i wiceburmistrz Barbary Siemek, że gmina Trzebinia popiera wariant 1. Czyżby wiceburmistrz dostrzegł wreszcie, że tylko wariant 3a zabezpiecza interesy mieszkańców gminy, również Psar? Czy może zdeterminowani mieszkańcy Psar na spotkaniu wpłynęli na taką decyzję? Do tej pory trudno było zrozumieć stanowisko popierające wariant niekorzystny, szczególnie dla centrum Trzebini, za który zapłacimy wszyscy. Na spotkaniu nie zabrał głosu sołtys Anatol Okoczuk, a zatem, podobnie jak na pierwszym spotkaniu, nie zajął żadnego stanowiska. Dziwi fakt, że sołtys Psar nie chce wyrazić publicznie swojej opinii w kwestii tak ważnej dla mieszkańców wsi.

IMG 4453Nasze drugie spotkanie pokazało, że rozstrzygają się w naszej wsi rzeczy ważne dla całej gminy, a nawet powiatu chrzanowskiego. Informacja wychodzi tylko z Psar, urzędnicy „nabrali wody w usta”, BIP milczy. A Psary zbierają podpisy pod petycją, która zostanie wysłana do wszystkich urzędów i instytucji, które są zainteresowane tą sprawą.

Apelujemy do mieszkańców Psar, aby składali podpisy pod petycją z protestem wobec wariantów 1 i 2 przebiegających przez naszą wieś. Te drogi nie doprowadzą do rozwoju gospodarczego naszej wsi, a destrukcyjnie wpłyną na nasze dalsze życie. Skorzystać mogą tylko właściciele działek na trasie przebiegu dróg, ponieważ wartość nieużytków bardzo znacznie wzrośnie przy wywłaszczaniu. Pamiętajmy jednak, że zdecydowana większość z nas chce tu spokojnie żyć przez wiele pokoleń, a to jest bezcenne.

Podpisy zbieramy do 3.07.2017, mamy wtedy „Powitanie wakacji”, więc jest to ostatni moment na podjęcie decyzji przez „niezdecydowanych”. We wtorek 4 lipca przekażemy ją burmistrzowi i wyślemy do pozostałych zainteresowanych urzędów i instytucji. Kolejnych spotkań nie planujemy, jeśli otrzymamy jakiekolwiek informacje, udostępnimy je na stronie Psar, FB oraz na tablicach ogłoszeniowych.

Wariant 1 kolor zielony, wariant II kolor niebieski, wariant IIIa różowy

Wszystkie warianty p

Na mapach przedstawione są obciążenia dróg w trzech wariantach. Liczby oznaczają średni przejazd samochodów na dobę. Dane wskazują, że wariant 3a jest najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich mieszkańców gminy Trzebinia, również mieszkańców Psar, ponieważ bez negatywnych skutków dla wsi mogą szybciej dojechać zarówno na północ jak i na południe naszego województwa.

Wariant I

Wariant 1p

Wariant II

Wariant 2p

Wariant III (najkorzystniejszy dla Gminy Trzebinia)

Wariant 3ap

TEKST PETYCJI