Psary - gmina Trzebinia

Spotkanie w sprawie budowy nowej drogi wokół Psar- 26 maja 2017 r.

1

Artykuł ze strony radnego Tomasza Piszczka www.tomaszpiszczek.blogspot.com

Bardzo wielu mieszkańców Psar, a także zainteresowani mieszkańcy z terenu całej Trzebini, wzięli w miniony piątek 26 maja 2017 roku udział w spotkaniu na temat nowej drogi krajowej, która w dwóch wariantach ma przebiegać przez obszar sołectwa Psary. Spotkanie zostało przeprowadzone z inicjatywy radnego Tomasza Piszczka i Stowarzyszenia Nasze Psary, którym na sercu leży dobro naszej miejscowości tak jak pozostałych mieszkańców Gminy Trzebinia nieinformowanych przez nasze władze samorządowe o planowanych i promowanych przez siebie wariantach, które nie mają nic wspólnego z zapowiadanymi szumnie ,,obwodnicami Trzebini”. Za to w promowanych przez Gminę wariancie pierwszym i najwyżej punktowanym i ocenianym przez biuro projektowe z ramienia inwestora wariancie II nasza miejscowość zostanie ,,zajechana” przez ponad 13 tysięcy samochodów na dobę: tirów, wielkich ciężarówek i osobówek. Komu na tym zależy? Dlaczego Gmina nie informuje o tym mieszkańców? Czemu nie popiera wariantu 3, w którym mogłaby realnie odciążyć zatłoczone centrum miasta? Dlaczego nie możemy mieć materiałów od gminy (przebiegi, mapki, opisy) a to wszystko od roku 2016 jest na stronach Bukowna, Bolesławia , Krzeszowic i Olkusza. W spotkaniu wzięli również zaproszeni goście, z ramienia gminy wydelegowana wiceburmistrz Barbara Siemek (sam pan burmistrz Adam Adamczyk nie chciał wziąć udziału w naszym spotkaniu…) oraz z własnej inicjatywy (chciał się od nas dowiedzieć, co się dzieje) radny powiatowy, członek zarządu powiatu pan Andrzej Jura.

Film ze spotkania 26.05.2017- Obejrzyj co mieli do powiedzenia włodarze Gminy Trzebinia, radny Tomasz Piszczek i  Sołtys Okoczuk

Materiały video i artykuł z Gazety Krakowskiej 30.05.2017- KLIKNIJ

2Pani wiceburmistrz dotarła na spotkanie z niewielką mapką, nie udzieliła też za wiele informacji, a właściwie nic o czym wcześniej Stowarzyszenie Nasze Psary nie poinformowało podczas wyczerpującej wcześniejszej prezentacji multimedialnej- dla nas to lekka niekompetencja i nieprzygotowanie, a może lekceważenie małej wioski? Nie było też na spotkaniu naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki UM Trzebinia Ewy Jaśko, która parę tygodni wcześniej referowała członkom Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości na profesjonalnych materiałach przebiegi i uwarunkowania nowych korytarzy tej drogi. Chyba włodarze doszli do wniosku, że nie udostępnią ,,plebsowi” tak wrażliwych danych- przecież mógłby się zrobić jakiś ferment? Radny Tomasz Piszczek wysłał w dniu 2 maja 2017 pismo do pani naczelnik w sprawie udostępnienia materiałów celem prezentacji mieszkańcom lecz do czasu spotkania nie doczekał się na nie odpowiedzi. Cóż, urząd ma ustawowy czas.. czas goni również mieszkańców Psar i całej gminy, gdyż jeżeli chcą mieć drogę, która odciąży realnie centrum Trzebini, a nie ,,zdemoluje”, jak jest to w wariancie II, najpiękniejszej górskiej miejscowości naszej gminy to musimy działać szybko. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości radny Piszczek zgłosił oficjalnie przyjęty wniosek, by radni i mieszkańcy na czerwcowej sesji Rady Miasta zostali poinformowani o planowanych przebiegach drogi krajowej przez naszą gminę. Wybiera się tam sporo organizacji pozarządowych. Nie damy się omamić. Spotkanie moderowane przez wiceprezes Stowarzyszenia Nasze Psary Dorotę Szydłowską przebiegło w spokojnej sprzyjającej dyskusji atmosferze. Członek zarządu powiatu Andrzej Jura wyraził zdziwienie, że gmina nie promuje wariantu 3, który byłby dla niej najlepszy.5 Dziękujemy mu za ten głos rozsądku! Zarówno pani wiceburmistrz jak i nasz sołtys Okoczuk (44 minuta 50 sekunda filmu- warto obejrzeć!) nie chcieli odciąć się zdecydowanie od projektu wariantu II, który otacza naszą wieś, demoluje szczątki naszych przodków pochowanych na cmentarzu cholerycznym, uniemożliwia rozwój cmentarza komunalnego, niszczy trutowisko pszczelarzy (jedno z kilku tylko w Polsce miejsc do rozmnażania pszczół!), jedno z najdalej na wschód Europy wysunięte siedlisko muflonów, przyrodę Bialnego Dołu, liczne rośliny, grzyby, owady i zwierzęta chronione, których te tereny są ostoją jak również najważniejsze.. w wariancie drugim nasza wieś stanie się centrum gigantycznego ronda o przepustowości kilkuset pojazdów na godzinę … To skrycie szykują nam nasze władze? Kto wykupił działki prywatne i należące do skarbu państwa leżące na terenach nigdy wcześnie nawet nie rozważanego, a teraz najbardziej punktowanego wariantu na terenach przebiegu dwóch wariantów drogi, będzie niebawem celem zainteresowania odpowiednich krajowych organów kontrolnych, zaś mieszkańcy oraz stowarzyszenie powalczą o to, by być stroną społeczną w tym ,,dziwnie nie reklamowanym przez Gminę Trzebinia” zamierzeniu. Na spotkaniu incognito brali udział przedstawiciele dwóch krajowych mediów ,,śledczych” oraz krajowych organizacji ekologicznych, które obiecały nam pomoc w rozwiązaniu naszych pytań. Ich konkluzje są bardzo ciekawe. Na spotkaniu byli też obecni przedstawiciele Stowarzyszenia Razem w Przyszłość, którym bardzo dziękujemy za przybycie i cenne wskazówki również wobec przebiegu wariantu III i jego niewybrania przez Gminę ze względu na możliwą koncesję wydobywczą, przy której nie będzie i tak wydobycia ale również drogi w optymalnym dla naszej gminy położeniu i spaliny i hałas zaleją małą spokojną, górską

wioskę Psary wraz z jej mieszkańcami. 4Nie składamy broni- bedziemy szukać. Mamy nowe tropy, na przykład wylesienia na planowanym węźle Bolesław/Bukowno. Za około dwa tygodnie zwołamy spotkanie, na które zapraszamy mieszkańców, aby wybrać skuteczną strategię dającą nam prawo do obrony i informacji. Obejrzyjcie film ze spotkania- powinien otworzyć wam oczy na wiele spraw. Wkrótce pojawi się też tu nasza prezentacja z 26 maja 2017 roku. Nie poddajemy się i jesteśmy dobrej myśli! To dopiero początek naszej walki, ale wygramy, bo jesteśmy po „jasnej” stronie! (TP)
3