Psary - gmina Trzebinia

Czy chcemy, aby wokół Psar zbudowano drogę krajową ?

mapa1

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami UM Trzebinia w sprawie projektu budowy drogi krajowej, której 2 warianty przechodzą przez Psary, a wariant 2 jest katastrofalny w skutkach dla naszej wsi. Spotkanie organizuje Stowarzyszenie Nasze Psary wraz z radnym Tomaszem Piszczkiem.

26 maja 2017 r. o godz. 18.00 w Wiejskim Domu Kultury w Psarach – Musicie tam być!

O planach związanych z budową obwodnicy Trzebini mówiło się już od dawna. Mieszkańcy Psar słyszeli pogłoski o tym, że mogłaby ona przebiegać w pobliżu ulicy Granicznej od strony wschodniej naszej wsi. Jednak żadnej konkretnej informacji o tym nie było. Aż do 25 kwietnia 2017, kiedy to UM Trzebinia przedstawił Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości projekt przebiegu planowanej drogi krajowej mającej połączyć drogę krajową DK94 z autostradą A4 (DK94 to droga z Katowic do Krakowa przez Bukowno i Olkusz). Projekt obejmuje 3 warianty (mapa nr 2- wariant 1,2,3), w tym 1 i 2 przebiegają przez Psary (mapa nr 1).mapa2 Porozumienie między Województwem Małopolskim a gminami i powiatami Małopolski Zachodniej podpisano już w maju 2016 r. 14 grudnia 2016 r. na spotkaniu z wykonawcami projektu zaprezentowano 5 wariantów (mapa nr 3). Na kolejnym spotkaniu roboczym wiosną 2017 r. (dokładnego terminu nie znamy) wybrano 3 warianty, których szczegółowa dokumentacja ma być wykonana do listopada 2017 r. Bukowno na swojej stronie już w grudniu z satysfakcją informuje, że wszystkie 3 warianty zabezpieczają ich interesy komunikacyjne. A jak to się ma do interesów komunikacyjnych Psar i gminy Trzebinia? Wariant 2 jest dla mieszkańców Psar katastrofalny w skutkach. Jesteśmy na zawsze odcięci od wszystkich lasów i przyrody, otoczeni 20 metrowej szerokości drogą krajową, niszczeni przez spaliny i hałas kilkunastu tysięcy przejeżdżających na dobę samochodów (w tym TIR- ów). Dla Trzebini to nie jest obwodnica, ponieważ nie odciąża ul. Piłsudskiego. W projekcie nie przewidziano konsultacji z mieszkańcami Psar i ogólnie gminy. Do tej pory informacja nie pojawiła się w BIP na stronie UM Trzebinia, bo rozgłos może zaszkodzić projektowi. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy Psar, którym leży na sercu dobro naszej wsi i jakość naszego życia w zgodzie z przyrodą, przyszli na spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Nasze Psary i radnego Tomasza Piszczka.

mapa3Domagajmy się rzeczowej informacji, bo mamy do tego prawo, bo to jest nasze życie i nikt nie ma prawa nim rozporządzać bez naszej wiedzy!  (D.Sz.)


Informacje zaczerpnięte ze strony oficjalnej Bukowna grudzień 2016- kliknij


Informacje z 20 maja 2016! na stronie Kuriera Krzeszowickiego- kliknij i obejrzyj!

Cytat z wypowiedzi marszałka z tego artykułu: ,,Dzięki temu porozumieniu Małopolska Zachodnia może zyskać dobry dostęp do autostrady A4. Ten dostęp gwarantuje w dużej mierze postęp społeczno – gospodarczy regionu, patrząc nie tylko z punktu widzenia biznesu, ale również zwykłych ludzi – mówił marszałek Jacek Krupa w Olkuszu. - Zadania z zakresu transportu – drogowego i kolejowego - województwo traktuje priorytetowo. W Małopolskim Planie Inwestycyjnym zagwarantowaliśmy na ten cel 2,4 mld zł do 2023 roku"...

obwodnica

,,Pamiątkowa" fotografia z pierwszego majowego 2016 spotkania sygnatariuszy porozumienia w sprawie drogi wokół Psar. Fot. ze strony Kurier Krzeszowicki

Z cyklu ,,jak Gmina Trzebinia mieszkańców Psar ,,informowała" -o drodze krajowej mającej w wariancie II opasywać naszą piękną miejscowość" artykuł cieszącego się już na wariant II niszczącego nasze Psary Bolesławia. Tu link do samorządowej gazety Bolesławia ze stycznia 2017. Poczytajcie, bo nasza Gmina ma ważniejsze zadania niż informowanie jej mieszkańców co dla nich planuje. Porażający z naszego punktu artykuł jest poniżej na podstronie nr 6 

Przeczytaj jak informuje swoich mieszkańców Gmina Bolesław!- Kliknij


Przykładową drogę krajową o szerokości około 20 metrów można zobaczyć poniżej.

przykadowa droga krajowa