Psary - gmina Trzebinia

Problem drogi wokół Psar na posiedzeniu komisji rozwoju- 29.08.2017

29 sierpnia odbyło się posiedzenie komisji rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, w którym wzięli udział zainteresowani radni również spoza komisji, burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Żuradzki, przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Psary i Stowarzyszenia Razem w Przyszłość, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych oraz inni mieszkańcy gminy Trzebinia.
Celem spotkania było zajęcie przez komisję stanowiska w sprawie projektowanej budowy drogi krajowej łączącej DK94 i A4, a konkretnie zarekomendowanie wariantu najkorzystniejszego dla naszej gminy. Temat znany był już wcześniej wielu uczestnikom spotkania w związku z prezentacją Stowarzyszenia Nasze Psary na ostatniej sesji. Po przedstawieniu przez przewodniczącego Stefana Adamczyka 3 wariantów drogi burmistrz Krzeszowic zaprezentował swoje stanowisko. Dla Krzeszowic najlepszym rozwiązaniem jest wariant 1, co nie powinno nikogo dziwić, ponieważ w ten sposób Krzeszowice wyprowadzą od siebie ciężki ruch samochodowy i zepchną go na Dulową, Karniowice, a przede wszystkim Psary. Przeciwko takiemu rozwiązaniu konsekwentnie protestowało Stowarzyszenie Nasze Psary, przedstawiając argumenty za wyborem 3 wariantu. Wiceprzewodnicząca Dorota Szydłowska zapytała wprost: Jaki interes ma w tym Trzebinia?

Czytaj więcej...

Prezentacja Stowarzyszenia Nasze Psary na sesji Rady Miasta 28.07.2017

128.07.2017 na XXXV sesji Rady Miasta Trzebinia przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Psary: prezes Tomasz Piszczek i wiceprezes Dorota Szydłowska przedstawili radnym prezentacje dotyczącą projektu połączenia drogowego pomiędzy DK 94 i A4. Wystąpienie to było konieczne ponieważ większość radnych nie posiadała dotychczas żadnej informacji na ten temat. Również mieszkańcy centrum Trzebini oraz sołectw, w których w przypadku wybrania promowanego przez Włodarza Trzebini wariantu 1 jak i wariantu 2- jedynych tak naprawdę branych pod uwagę przez inwestora Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, zostaną zajeżdżeni tysiącami dodatkowych pojazdów na dobę. W imię czego?

Nasza prezentacja na XXXV Sesji Rady Miasta Trzebinia. Część pierwsza- oglądaj od 22 minuty.  Część druga- oglądaj od początku.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Nasze Psary na sesji 30 czerwca 2017 r.

maxresdefaultStowarzyszenie Nasze Psary kontynuuje działania zmierzające do wyboru wariantu 3a, jako najlepszego rozwiązania dla gminy Trzebinia, a szczególnie miasta. Na sesji 30 czerwca 2017 r. wiceprezes Dorota Szydłowska wystąpiła z apelem do burmistrza Adama Adamczyka i radnych Trzebini, w którym przedstawiła katastrofalne skutki wariantów 1 i 2 dla mieszkańców Psar, brak ekspertyzy środowiskowej i konsultacji społecznych. Przekonywała natomiast o zasadności wyboru wariantu 3a najkorzystniejszego dla Trzebini. Na koniec wręczyła burmistrzowi petycję, pod którą podpisało się 526 mieszkańców Psar.

Czytaj więcej...

22 czerwca II spotkanie w sprawie drogi krajowej wokół Psar

122 czerwca 2017 r. odbyło się drugie spotkanie z mieszkańcami Psar dotyczące budowy drogi krajowej przebiegającej przez tereny naszej wsi. Zorganizował je radny Tomasz Piszczek wraz ze Stowarzyszeniem Nasze Psary. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: zastępca burmistrza Jarosław Okoczuk, dyrektor PZD Grzegorz Żuradzki, radny powiatowy Andrzej Jura, radni Barbara Paszcza i Jacek Woch, sołtys Czyżówki Halina Henc oraz przedstawiciele rady osiedla Siersza panowie Kokoszka.


Film ze spotkania 22.06.17 (burzliwa dyskusja zaczyna sie od ok.20 minuty)-KLIKNIJ BY OBEJRZEĆ

Większość dorosłych mieszkańców Psar poparła już naszą petycję! Stan na dzień 26 czerwca 2017- prawie 500 podpisów  osób uprawnionych do głosowania! Wciąż nie obeszliśmy wszystkich psarskich ulic. W tym tygodniu postaramy się dotrzeć do wszystkich. Jeśli kogoś nie było w domu może  zadzwonić na nr 695 48 11 33 lub przyjść do nas: ulica Jana Pawła II 43.

Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie budowy nowej drogi wokół Psar- 26 maja 2017 r.

1

Artykuł ze strony radnego Tomasza Piszczka www.tomaszpiszczek.blogspot.com

Bardzo wielu mieszkańców Psar, a także zainteresowani mieszkańcy z terenu całej Trzebini, wzięli w miniony piątek 26 maja 2017 roku udział w spotkaniu na temat nowej drogi krajowej, która w dwóch wariantach ma przebiegać przez obszar sołectwa Psary. Spotkanie zostało przeprowadzone z inicjatywy radnego Tomasza Piszczka i Stowarzyszenia Nasze Psary, którym na sercu leży dobro naszej miejscowości tak jak pozostałych mieszkańców Gminy Trzebinia nieinformowanych przez nasze władze samorządowe o planowanych i promowanych przez siebie wariantach, które nie mają nic wspólnego z zapowiadanymi szumnie ,,obwodnicami Trzebini”. Za to w promowanych przez Gminę wariancie pierwszym i najwyżej punktowanym i ocenianym przez biuro projektowe z ramienia inwestora wariancie II nasza miejscowość zostanie ,,zajechana” przez ponad 13 tysięcy samochodów na dobę: tirów, wielkich ciężarówek i osobówek. Komu na tym zależy? Dlaczego Gmina nie informuje o tym mieszkańców? Czemu nie popiera wariantu 3, w którym mogłaby realnie odciążyć zatłoczone centrum miasta? Dlaczego nie możemy mieć materiałów od gminy (przebiegi, mapki, opisy) a to wszystko od roku 2016 jest na stronach Bukowna, Bolesławia , Krzeszowic i Olkusza. W spotkaniu wzięli również zaproszeni goście, z ramienia gminy wydelegowana wiceburmistrz Barbara Siemek (sam pan burmistrz Adam Adamczyk nie chciał wziąć udziału w naszym spotkaniu…) oraz z własnej inicjatywy (chciał się od nas dowiedzieć, co się dzieje) radny powiatowy, członek zarządu powiatu pan Andrzej Jura.

Film ze spotkania 26.05.2017- Obejrzyj co mieli do powiedzenia włodarze Gminy Trzebinia, radny Tomasz Piszczek i  Sołtys Okoczuk

Materiały video i artykuł z Gazety Krakowskiej 30.05.2017- KLIKNIJ

Czytaj więcej...