Psary - gmina Trzebinia

Skąd się wzięła nazwa naszej wsi


Nazwa Psary pochodzi ze staroploskich słów ,,psary, psiarze, psiarczyki", łacińskich ,,canniductores, custodes canum" i niemieckich ,,hundefuhrer, hundewarter". Byli to służebnicy książęcy badź biskupi, którzy bezpośrednio podlegali łowczym. Opiekowali się oni psami specjalnie szkolonymi do polowań. Często sami uczestniczyli w łowach w charakterze nagonki. W Polsce nazwą Psary może pochwalić się  26 miejscowości. Jedna miejscowość nosi nazwę Psarnia, dwie Psarskie, a jedna Psarki. W dokumentach polskich psary wymieniani od roku 1230 razem z cienietnikami i sokolnikami z często z okazji uwolnienia poddanych z obciążeń na rzecz tych służebników.

W dokumentach czeskich nazywani hołotą, gołotą, ...venatores et caniductores qui holohti...(1235) Takie miano mogło dotyczyć także łowców polskich. Pośrednio poświadcza to Bulla Gnieźnieńska (1136) , wymieniając zamieszkałego w wiosce strzelców ...Villa sagitariorum..., Golca z towarzyszami. Psary nie zniknęli z areny dziejów z końcem XIII wieku . Służebnicy ci pozostawali w służbie królewskiej i możnych panów do XX wieku.

 


Doglądanie i prowadzenie psów myśliwskich opisuje wydana w 1618 roku księga Jana hrabiego Ostroroga wojewody poznańskiego "Myślistwo z ogary". Chyba nie można odnieść do czasów średniowiecza zamieszczonych tam nazw psów: ,,przejemca-łowca, popędźca-znalazca, gońca, wyprawca, poprawca" i nazw psarów: ,,myśliwiec, dojeżdżacz, biesagowy, szczwacz".
Ale poczytać warto. Chcesz poczytać- kliknij tutaj. Artykuł na podstawie strony: www.ksiegastanow.blogspot.com