Psary - gmina Trzebinia

Leśny grób nieznanego żołnierza z roku 1945.

ssPrzy starej drodze wiodącej z Psar do Płok po lewej stronie, pięć metrów od drogi w lesie tuż przed nowym cmentarzem w Płokach znajduje się grób niemieckiego żołnierza poległego w styczniu 1945 podczas ofensywy styczniowej armii radzieckiej. Mogiła niemieckiego żołnierza jest od dziesięcioleci zadbana- ostatnio zyskała nowy krzyż, i jak widać na fotografiach z początku kwietnia 2017 jest często odwiedzana przez okolicznych mieszkańców. Jak relacjonowała przed laty rodzinie Zofia Papiernik zwłoki odkryli już po przetoczeniu się frontu mieszkańcy. Okolice Psar i Płok znalazły się według niemieckiego planu obrony w tzw. pasie umocnień B1. Chrzanowski garnizon wojsk niemieckich stanowiły pozostałości oddziałów 344 i 371 dywizji piechoty oraz 10 dywizji przeciwlotniczej. W sumie było to około 3 tysiące żołnierzy. W walkach o Ziemię Chrzanowską po stronie radzieckiej brały udział wojska I Frontu Ukraińskiego marszałka Koniewa. Wśród nich znajdowały się 336 dywizja piechoty i 135 dywizja piechoty, które poniosły najdotkliwsze straty w walkach na naszym terenie. Niemiecki żołnierz zginął w walce najprawdopodobniej 19 stycznia 1945 roku.

5

Fot. Niemiecki żołnierz obserwuje z rowu drogę, pewnie gdzieś dalej toczy się walka. W tle samochód pancerny SdKfz 234/2 ''Puma'' . Zdjęcie wykonano na Górnym Śląsku, 9 lutego 1945 roku

W tym czasie został też obrabowany przez Rosjan z butów – skórzanych oficerek i obrączki, którą obcięto mu z wraz z serdecznym palcem. Z końcem lutego 1945 tak odnaleźli go mieszkańcy. Spod hałdy śniegu wystawały gołe nogi. Żołnierza pochowano tam, gdzie zginął. Przez dziesięciolecia mieszkańcy Płok i Psar dbają o jego grób położony w lesie. Niestety nie wiemy czy poległy miał przy sobie tzw. nieśmiertelnik. Wtedy jego rodzina czy potomkowie mogliby się dowiedzieć, gdzie zginął i jest pochowany. Grób nieznanego niemieckiego żołnierza z 1945 jest niewątpliwie przyczynkiem do trudnej niemiecko- polskiej historii i pojednania oraz przebaczenia jakim jest fakt jego ochrony i utrzymania przez naszych mieszkańców przez już siedem dziesięcioleci, które upłynęły od zakończenia II wojny światowej.        Tomasz Piszczek

6

7

Fot. Niemieckie ,,niesmiertelniki" i jak je odczytywać

zonierz

Fot. Przypuszczalny wygląd żołnierza z 344 dywizji piechoty Wehrmachtu- styczeń 1945 uzbrojony w karabin Mauser 98k, granat trzonkowy M24 i dwa granaty ,,jaja: M39