Psary - gmina Trzebinia

Psarscy sołtysi 1938- 2014

sotysBieżący rok 2014 przyniesie nam kolejne wybory. My przedstawiamy krótką historię sołtysów Psar datującą się od roku 1938. W tym okresie naszą wsią władało zaledwie 10 sołtysów, w tym wiekszość ponad jedną kadencję. Ważną datą w historii Psar jest rok 1971, w którym zebrała się pierwsza rada sołecka licząca zwyczajowo 5 do 7 osób którą powołał nieżyjący już sołtys Jan Traczyński. Z jego też wspomnień (Mieczysław Kempka, Jan Traczyński ,,Psary perła Ziemi Chrzanowskiej" Warszawa 2010) pochodzi cytowany poniżej fragment dotyczący naszych byłych psarskich sołtysów.

Czytaj więcej: Psarscy sołtysi 1938- 2014

Pan Mieczysław Kempka o Ostrej Górze

Pan Mieczysław Kempka psarski nestor, mieszkajacy obecnie w Warszawie, autor wraz z Janem Traczyńskim publikacji ,,Psary perła Ziemi Chrzanowskiej" podzielił się  z nami swymi interesującymi wspomnieniami dotyczącymi terenu Ostrej Góry sprzed kilkudziesięciu laty gdy jako młody chłopak wędrował tamtejszymi drogami w stronę Myślachowic i Trzebini. Oddajemy więc głos Panu Mieczysławowi: ,, Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł „Spacerkiem na Ostrą Górę”. Przypomniało mi się, że w roku szkolnym 1947/48 codziennie (oprócz niedziel) maszerowałem z Nowej Wsi do szkoły w Myślachowicach. Pamiętam jeden zimowy dzień, kiedy droga biegnąca do 1,5m poniżej ścieżki była całkowicie zasypana śniegiem tak, że stawiając krok nie było wiadomo czy się trafi na ścieżkę czy też na spadzisty brzeg drogi. W dawnych latach, jakieś 70 lat temu, ścieżki prowadziły tam gdzie intensywnie chodziło się pieszo po miedzach oraz tam gdzie woźnica szedł przy wozie konnym. Ścieżkami, na umiarkowanie równych odcinkach, można było jechać rowerem.

Czytaj więcej: Pan Mieczysław Kempka o Ostrej Górze

Karol Wojtyła w Psarach

W związku z kanonizacją błogosławionego Jana Pawła II chcemy przypomnieć jego wizytę w Psarach. Przyszły święty odwiedził Psary w 1973 jako ówczesny Metropolita Krakowski, Kardynał Wojtyła. Wizytacja kanonicza odbyła się w dniach 31 października – 1 listopada. Odprawił w tym czasie nabożeństwa, udzielił Sakramentu Bierzmowania, spotkał się Różami, ministrantami i mieszkańcami wsi. Odwiedził również kilku obłożnie chorych. Tak pobyt Karola Wojtyły opisał w kronice parafialnej ksiądz Prałat Stanisław Mszal:

Czytaj więcej: Karol Wojtyła w Psarach

Stanisław Feliksiak- zapomniana ofiara wojny


feliksiak2W miejscowości Ogrodzieniec nieopodal ruin średniowiecznego zamku, przy ulicy Kościuszki znajduje się niepozorny pomnik ku czci ofiar powieszonych tam w dniu 2 maja 1944 roku. Wśród nich na obelisku znajdziemy nazwisko Stanisława Feliksiaka urodzonego w Psarach 6 września roku 1918, co potwierdzają nasze księgi parafialne. Stanisław Feliksiak zginął w odwecie za zabicie Niemca przez grupę bojowa AK ,,Twardego".Tego dnia patrol likwidacyjny, dowodzony przez Kazimierza Rybczyńskiego "Grota", wracając z akcji pochwycenia konfidenta Gestapo Pacieja, stoczył walkę z pościgiem niemieckim w okolicy Ogrodzieńca. Straty niemieckie: 1 zabity. W trakcie tego samego odwrotu, ten sam patrol stoczył kolejną walkę tym razem z patrolem Grenzschutzu. Straty niemieckie: 3 zabitych. Straty partyzantów: 1 ranny. Niemcy w odwecie tego samego dnia powiesili na rynku w Podzamczu pięciu niewinnych  zakładników wśród nich mieszkańca Psar.

Czytaj więcej: Stanisław Feliksiak- zapomniana ofiara wojny

Działalność społeczno-polityczna na terenie Psar

polityk1Tekst pochodzi z pracy:,,Psary perła Ziemi Chrzanowskiej" Mieczysława Kempki i Jana Traczyńskiego.

Już w wyzwolonej Polsce w 1919 uwidoczniła się działalność społeczna, bo coraz więcej ludzi, zwłaszcza mężczyzn zatrudniało się w zakładach pracy takich jak: kopalnia „Artur” w Sierszy czy Huta Trzebinia. Napotykano na różne trudności, w dodatku w tym czasie szalała drożyzna i działania spekulacyjne. Organizatorem pierwszych spotkań mieszkańców Psar, często pod wierzbą, był Kazimierz Molenda, członek PPS, mieszkał przy ulicy Cichej gdzie obecnie stoi dom nr 107. Był znany nie tylko w kopalni Sierszy, ale także z licznych spotkań i zebrań na terenie Trzebini i Chrzanowa, trzykrotnie był wybierany na zjazd krakowski PPS.

Czytaj więcej: Działalność społeczno-polityczna na terenie Psar