Psary - gmina Trzebinia

Kościół św. Mikołaja w Chrzanowie

koscil

Długość trasy: 13 km
Czas jazdy: samochód – 16 minut, rower – 40 minut

Chrzanowska parafia św. Mikołaja swoimi korzeniami sięga średniowiecza. W źródłach po raz pierwszy pojawia się w latach 1325-1327. Jednak jej początki są zapewne dużo starsze. Pierwszy kościół był zapewne drewniany. O murowanym kościele w XV-wiecznym Chrzanowie wspomina Jan Długosz. W połowie XVI wieku do gotyckiego budynku dobudowano południową kaplicę, a w XVII północną pod wezwaniem św. Stanisława. Świątynia spłonęła trzykrotnie w latach 1646, 1726 i 1748. Obecny kształt budowli pochodzi z lat 1912-1914. Ze starszej świątyni pozostało prezbiterium oraz kaplica św. Stanisława. Pod świątynią znajdują się cztery podziemia, w których chowano wybitnych mieszczan chrzanowskich. W prezbiterium znajduje się ołtarz z 1882 roku wyposażony w barokowe rzeźby z Kościoła Mariackiego w Krakowie. Wśród innych zabytków znajdują się między innymi gotycka monstrancja i wczesnorenesansowy spiżowy świecznik. Nieopodal świątyni stoi zabytkowa dzwonnica z XIII/XIV wieku.Tagi: Psary, Trzebinia, Domek Cioci, Stowarzyszenie Nasze Psary, Tomasz Piszczek