Psary - gmina Trzebinia

W Psarach powstaje trutowisko

1"Trutowiska, to miejsca, w których matki są unasieniane przez trutnie z wybranej rasy pszczół. Są one zlokalizowane na terenach wiejskich,  gdzie w promieniu 4 km występuje jedna linia trutni  (pnie ojcowskie). Tworzenie i utrzymywanie trutowisk umożliwia kontrolowane parowanie się matek pszczelich w celu zachowania czystości  rasy lub linii pszczoły miodnej. Minitrutowisko które jest położone w Psarach ma za zadanie hodowlę linii pszczoły miodnej zwanej „Karolinką”.  Na trutowisku będzie usytuowane 100 ulików „weselnych”, w których będą znajdować się  wyselekcjonowane matki. Trutowisko  należy do Koła Pszczelarzy w Trzebini ,które zrzesza 83 członków posiadających łącznie 1083 rodziny pszczele. Trutowiskiem będzie zajmować się sekcja hodowlana,  której członkami są mistrz pszczelarski Jan Niewiedział – kierownik trutowiska, mistrz pszczelarski Jacek  Chrząścik, pszczelarz  Tadeusz Wroński, pszczelarz  Kamil Krzeczkowski . Oficjalne otwarcie trutowiska planowane jest na 16 lipca 2016 roku.   "                                                    Kamil Krzeczkowski