Psary - gmina Trzebinia

Szkoła i przedszkole przed laty

s1Szkolnictwo ma w naszej miejscowości długą, bo ponad stuletnią tradycję. Jednak obecny budynek szkoły i przedszkola powstał w połowie lat 60. XX ( 1966 rok ) wieku jako tzw. tysiąclatka. Przedtem psarskie dzieci uczyły sie w kilku miejscach nie zawsze do tego przystosowanych.

 

 

Fotografie szkoły ze zbiorów pani Doroty Szydłowskiej

Stare przedszkole w Psarach lata 40.XX wieku. Mieściło się w budynku ,,starego" sklepu pani Ani Krzyworzeki

Dzieci pani Emilii Rejdych przed budynkiem przedszkola

r - Kopia