Psary - gmina Trzebinia

Piękny podwójny jubileusz

01Jubileusz 60- lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Psarach i 10- lecia Zespołu Ludowego Psarzanie 7.2.2014. Koło Gospodyń Wiejskich w Psarach powstało w roku 1955. Założycielkami Koła były Panie Czesława Kaim i Emilia Rejdych. Ówczesne gospodynie brały udział w dożynkach powiatowych i gminnych oraz w różnorodnych konkursach organizowanych z okazji świąt religijnych i państwowych. Zajmowały się organizacją kursów kroju i szycia, hodowli zwierząt, uprawy roslin dla młodych gospodyń domowych. Przez lata zmieniał się skład osobowy Koła jak i zakres jego działalności.

Obecnie działalność koła to przede wszystkim aktywny udział w życiu sołectwa i gminy oraz wystepy artystyczne. Działający w strukturach koła Zespół Ludowy Psarzanie bierze udział w przeglądach i konkursach folklorystycznych, zdobywając wiele nagród. W swoim repertuarze zespół posiada inscenizacje zwyczajów ludowych takich jak ,,Wyskubek", ,,Pucheroki", ,,Siudo Baba" oraz przyśpiewki lidowe krakowiaków zachodnich.

Sobotni jubileusz rozpoczął a jakże rewelacyjny koncert jubilatów po którym oklaskiwali i życzena im skaładali min. starosta powiatowy Janusz  Szczęśniak, wiceburmistrz Trzebini Barbara Siemek, dyrektor TCK Adam Potocki, przewodnicząca trzebińskiej rady miasta Grażyna Hrabia, szef koła trzebińskich pszczelarzy Stanisław Gągolski, psarscy strazacy, radni oraz grono znajomych i przyjaciół z licznie zebranych Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Trzebinia. Za gorące oklaski i życzenia dostojni jubilaci odwdzięczyli się pysznym  tortem.