Psary - gmina Trzebinia

Grodzisko na Bartlowej Górze w Krzeszowicach

1Długość trasy: 14 km
Czas jazdy: samochód – 17 minut, rower – 45 minut
Bartlowa Góra- tak nazywa się zalesione wzgórze w lesie Bartlówka o wysokości 332 m n.p.m., na Wyżynie Olkuskiej. Znajduje się pomiędzy miejscowościami Krzeszowice (przy południowo-zachodniej części osiedla Czatkowice) i Czerna w widłach potoków Krzeszówka w Dolinie Krzeszówki i Miękinia w Dolinie Miękini. Bartlowa Góra wraz z znajdującym się na jej szczycie grodziskiem wchodzi w skład obszaru Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Na szczycie wzniesienia znajduje się punkt widokowy z którego podziwiać można panoramę Krzeszowic, zamku w Tenczynku, Beskidów a przy dobrej pogodzie Tatr. Na południe zbocza Bartlowej Góry opadają do Rowu Krzeszowickiego, na północny zachód od Bartlowej Góry ciągnie się Dolina Miękini. Północna część łączy się z wzgórzem Lipiniówka. Na szczycie Bartlowej Góry znajdują się tajemnicze pozostałości mało znanego grodziska z VIII-IX w. Grodzisko to powstało w analogicznym czasie kiedy powstawały krakowskie kopce Krakusa i Wandy. Grodzisko to uległo potem zniszczeniu, ale jak twierdzą niektórzy w XVII w. podczas "potopu szwedzkiego" było powtórnie wykorzystywane przez Szwedów, którzy dokonali jego ufortyfikowania. Założyli na terenie grodziska warowny obóz i wykonali potrójne obwałowania wokół niego, oraz drogę z Krzeszowic do Nowej Góry. Do tej pory droga ta nazywana jest "Szwedzką Drogą". Obwałowania grodziska do naszych czasów zachowały się bardzo dobrze. Watro odwiedzić to ustronne miejsce gdzie zatrzymał się czas..

Fot.Tomasz Piszczek