Psary - gmina Trzebinia

Grodzisko na Bartlowej Górze w Krzeszowicach

1Długość trasy: 14 km
Czas jazdy: samochód – 17 minut, rower – 45 minut
Bartlowa Góra- tak nazywa się zalesione wzgórze w lesie Bartlówka o wysokości 332 m n.p.m., na Wyżynie Olkuskiej. Znajduje się pomiędzy miejscowościami Krzeszowice (przy południowo-zachodniej części osiedla Czatkowice) i Czerna w widłach potoków Krzeszówka w Dolinie Krzeszówki i Miękinia w Dolinie Miękini. Bartlowa Góra wraz z znajdującym się na jej szczycie grodziskiem wchodzi w skład obszaru Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Na szczycie wzniesienia znajduje się punkt widokowy z którego podziwiać można panoramę Krzeszowic, zamku w Tenczynku, Beskidów a przy dobrej pogodzie Tatr. Na południe zbocza Bartlowej Góry opadają do Rowu Krzeszowickiego, na północny zachód od Bartlowej Góry ciągnie się Dolina Miękini. Północna część łączy się z wzgórzem Lipiniówka. Na szczycie Bartlowej Góry znajdują się tajemnicze pozostałości mało znanego grodziska z VIII-IX w. Grodzisko to powstało w analogicznym czasie kiedy powstawały krakowskie kopce Krakusa i Wandy. Grodzisko to uległo potem zniszczeniu, ale jak twierdzą niektórzy w XVII w. podczas "potopu szwedzkiego" było powtórnie wykorzystywane przez Szwedów, którzy dokonali jego ufortyfikowania. Założyli na terenie grodziska warowny obóz i wykonali potrójne obwałowania wokół niego, oraz drogę z Krzeszowic do Nowej Góry. Do tej pory droga ta nazywana jest "Szwedzką Drogą". Obwałowania grodziska do naszych czasów zachowały się bardzo dobrze. Watro odwiedzić to ustronne miejsce gdzie zatrzymał się czas..

Czytaj więcej: Grodzisko na Bartlowej Górze w Krzeszowicach

Piec Hoffmanna i wapiennik w Płazie

1Długość trasy: 17 km
Czas jazdy: samochód - 25 minut, rower - 1 godzina

Płaziańskiego ,,Hoffmanna” można obejrzeć bezpośrednio z drogi 781 ulica Jana II Sobieskiego zatrzymując się na przystanku ,,Wapiennik” w Płazie. Wystarczy przejść tylko kilkadziesiąt metrów nieczynnymi torami aby stanąć przy tym niezwykłym zabytku techniki. Jednak prawdziwą frajdą dla turysty jest możliwość zapuszczenia się do wnętrza tej olbrzymiej drewniano, kamienno, ceglanej konstrukcji z roku 1892. Jest to możliwe jedynie poprzez uzyskanie zgody u właścicieli ,,wapiennika” bądź wzięciu udziału w wycieczce która kilka razy do roku zwiedza teren zakładu. W sprawie zwiedzania można się kontaktować z właścicielem Muzeum Życia Codziennego w Płazie które znajduje się kilkadziesiąt metrów od ,,wapiennika” tel. 32 622 84 32 Piec kręgowy typu "Hoffman" jedyny tego typu zachowany na ziemiach polskich cenny zabytek został wybudowany przez Józefa Reigera w 1892 roku na podstawie planów inżyniera Friedricha Hoffmanna pierwotnie dla celów wypału cegieł.

Czytaj więcej: Piec Hoffmanna i wapiennik w Płazie

Zabytkowa kopalnia Guido w Zabrzu

1Długość trasy: 67 km

Czas jazdy samochodem: około godzina

Poznaj Kopalnię Guido! Jedyną w swoim rodzaju kopalnię węgla kamiennego, do której można zjechać prawdziwą klatką szybową i przekonać się, jak wygląda praca górników pod ziemią. Tak wyjątkowego zabytku techniki górniczej nie ma w całej Europie! Obecnie w Kopalni Guido zamiast pokładów węgla wydobywa się turystykę, kulturę i rozrywkę - na udostępnionych do zwiedzania poziomach 170 i 320 czeka na turystów moc atrakcji. Aby przekonać się, jak wygląda współczesne i historyczne górnictwo, wystarczy włożyć kask, pobrać lampę i ruszyć na spotkanie podziemnej przygody.

Czytaj więcej: Zabytkowa kopalnia Guido w Zabrzu

Grodzisko i relikty kościoła Jana Chrzciciela w Olkuszu

DSCN8703Długość trasy: 20 km
Czas jazdy: samochód – 28 minut, rower – 1 godzina 15 minut

Nieopodal parkingu przy drodze 94 ( E 40 ) zaraz za kopalnią w Olkuszu znajduje się dobrze zachowane grodzisko z XI wieku wraz zachowanymi reliktami XIV wiecznego kościoła pod wezwaniem św Jana Chrzciciela. Wedle tradycji w tym właśnie miejscu miał być lokowany pierwotny Olkusz. Miejsce to jest nieoznaczone tablicami, nie wiedzie też tutaj żaden szlak turystyczny jest jednak bezwzględnie warte obejrzenia. To najbliższe i najlepiej zachowane grodzisko nieopodal Psar. W roku 1937 ruiny zostały zabezpieczone i oznaczone monumentem który czeka na renowacje.. Na dzień dzisiejszy ( wiosna 2016 ) grodzisko jest wyczyszczone i wykoszone tak że pięknie widać jego wały i fosy.

Czytaj więcej: Grodzisko i relikty kościoła Jana Chrzciciela w Olkuszu

Brama Zwierzyniecka w Tenczynku

1Długość trasy: 13.4 km.

Czas jazdy: samochód 18 minut, rower 45 minut

Brama Zwierzyniecka – piekny zabytek w stylu neogotyckim z 2 poł. XIX wieku, w gminie Krzeszowice znajdujący w pobliskim Psarom Tenczynku. Jest to brama wjazdowa do Zwierzyńca Potockich (lasu łownego) włascicieli również Psar znajdującego się w Lesie Zwierzyniec należącego do zamku Tenczyn , ostatnia z czterech bram która do dzisiejszych czasów przetrwała. Znajduje się na skraju lasu pomiędzy willą Eliza a leśniczówką Tenczynek Nadleśnictwa Krzeszowice, w Rzeczkach – najbardziej na wschód wysuniętej części Tenczynka, przy drodze powiatowej 2121K do kamieniołomu Niedźwiedzia Góra i dawnej Kopalni Krystyna. Ma ona charakter ozdobny (obecnie bez skrzydeł bramy), po obu stronach drogi stoją wysokie ceglane wieże z figurami jeleni, sokołów, dzików i chartów.

Czytaj więcej: Brama Zwierzyniecka w Tenczynku