Psary - gmina Trzebinia

Inne szlaki turystyczne w Psarach

Propozycje wycieczek pochodzą ze strony Urzędu Miasta Trzebinia www.trzebinia.pl Dziękujemy za udostępnienie!Propozycja nr 1: wycieczka rowerowa szlakiem czerwonym

Dla wytrwałych rowerzystów propozycja objazdu całej gminy szlakiem czerwonym (49,1 km) lub, w wersji „rekreacyjnej", przemierzenie jego połowy. Wycieczkę taką można rozpocząć w centrum Trzebini i w zależności od upodobania wybrać wariant północny (trasa wiedzie przez pola i lasy) lub południowy (więcej asfaltu, ale za to uroczy wypoczynek nad Zalewem Chechło i Puszcza Dulowska na deser).

Zbiornik Balaton

Wariant „północny": początek trasy z parkingu przed akwenem „Balaton". Szlak rzadko spotyka się z asfaltem, a jeśli już, to wiedzie bocznymi drogami. Trasa przejazdu wiedzie z centrum Trzebini przez Wodną do Sierszy i Czyżówki, a następnie przez Płoki, Psary i Karniowice doprowadza w pobliże leśniczówki w Dulowej*. Z Dulowej można wrócić do centrum miasta wzdłuż ulicy Krakowskiej lub - unikając asfaltu i ruchu drogowego - dojechać ul. Św. Floriana w okolice szkoły i kierując się oznaczeniami pomarańczowego szlaku pieszego skręcić w ulicę Spacery (tutaj naprzeciwko cmentarza znajduje się oryginalny w formie i założeniu kurhan w Karniowicach). Szlak pomarańczowy łączy się w sąsiedztwie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Młoszowej z łącznikowym szlakiem czarnym i przez jakiś czas wspólnie podążają w kierunku Wzgórza. Proponujemy przejechać czarnym szlakiem w rejon cmentarza w Trzebini, a następnie szlakiem niebieskim powrócić w rejon „Balatonu".

* Szlak czerwony przecina dalej ul. Krakowską i prowadzi do Puszczy Dulowskiej. Szczegóły trasy mogą Państwo poznać tutaj.

Szczególnie warte polecenia miejsca, leżące na trasie lub w pobliżu, to:
Akwen „Balaton"
Użytek ekologiczny „Podbuczyna"
Cisowe Skały w Czyżówce
Sanktuarium Matki Bożej w Płokach
Wzgórze Bialny Dół w Psarach
Martwica Karniowicka (stanowisko w Lesie Wyrąb w Karniowicach)

 

 Szlak czerwony 49,1 km

0,0 km - Trzebinia Dworzec PKP
2,5 km - ZALEW CHECHŁO
4,3 km - PIŁA KOŚCIELECKA
6,6 km - BOLĘCIN - skałka triasowa
12,2 km - DROGA ALWERSKA
16,0 km - DULOWA
21,6 km - PSARY - kościół p.w. świętego Krzyża
25,6 km - PŁOKI-KOŚCIÓŁ - sanktuarium NMP Patronki Polskich Rodzin Robotniczych
29,6 km - CZYŻÓWKA - Kozi Bród
38,0 km - SIERSZA - Ulica Wyzwolenia
44,3 km - TRZEBINIA-WODNA ulica 1 Maja
47,8 km - TRZEBINIA - "BALATON"
49,1 km - TRZEBINIA Dworzec PKP.

0,0 km - TRZEBINIA; dworzec PKP
Początek trasy znajduje się przy dworcu PKP w Trzebini, następnie należy skręcić w lewo w ulicę Dworcową - 0,4 km ś i jechać wzdłuż torów do przejścia pod torami z sygnalizacją świetlną. Za przejściem trasa prowadzi prosto w stronę widocznej za drzewami wieży Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, do ulicy Długiej. Należy przejechać na drugą stronę drogi i obok kościoła wjechać w ulicę Głowackiego. Należy jechać prosto i dopiero za ogródkami działkowymi skręcić w lewo, na ścieżkę wyłożoną płytkami chodnikowymi. 0,4 km dalej trasa ponownie dociera do asfaltowej drogi ś ul. Waryńskiego, za którą podążając należy przejechać wiadukt nad autostradą, by po 0,5 km dojechać do węzła szlaków nad zalewem "Chechło".

47,8 km TRZEBINIA - "BALATON"
Za ogrodzeniem domostwa należy skręcić w prawo w wyraśną ścieżkę prowadzącą na koronę kamieniołomu, gdzie znajduje się kąpielisko śBalatonś. Trasa prowadzi dalej koroną - z prawej w dole widać lustro wody. Dalej należy przejechać obok parkingu przy kąpielisku i skręcić w prawo w ulicę świętego Stanisława i na pierwszym skrzyżowaniu skręcić w lewo w ulicę Dąbrowskiego, biegnącą nieznacznie w dół między ogrodzeniem Rafinerii a terenami dawnych zakładów metalurgicznych w Trzebini. Po przebyciu 1,0 km należy na skręcić w lewo w ulicę Pułaskiego i dojechać nią do bardzo ruchliwej ulicy Kościuszki. Po przekroczeniu ulicy Kościuszki należy pojechać w lewo, obok dawnego budynku dyrekcji zakładów metalurgicznych i przystanku autobusowego w stronę widocznego dworca PKP (0,3 km).
49,1 km - TRZEBINIA; dworzec PKP.

44,3 km TRZEBINIA-WODNA; ulica 1 Maja
Trasa prowadzi w dół małym jarem, po 0,4 km mija przejazd kolejowy i po dalszych 0,2 km dociera do ulicy 1 Maja. Należy skręcić w lewo i zjechać do oddalonej o 0,1 km ulicy Smółki. Ulicą Smółki należy przejechać wśród zabudowań 0,4 km, przekraczając po 0,1 km ulicę 1000-lecia, i dojechać do ulicy Granicznej, gdzie należy skierować się w lewo, a po 0,2 km skręcić w prawo w drogę o nawierzchni gruntowej, biegnącej lekko pod górę, w kierunku samotnego domu. Droga ta łączy się za wzniesieniem z ulicą Rolną, a 0,9 km dalej znajduje się ulica 24 Stycznia, gdzie należy skręcić w lewo pod górę i po przejechaniu 0,3 km skręcić w prawo w ulicę Mokrą, a nią dojechać (0,2 km) do ulicy Kasprzaka. Zjeżdżając ulicą Kasprzaka należy skręcić w prawo w dół i po przebyciu 0,2 km wjechać na ulicę Wspólną (zjazd dalej ulicą Kasprzaka doprowadziłby z powrotem do ulicy 24 Stycznia).
Do końca zabudowań ulica Wspólna pokryta jest asfaltem, natomiast pozostałe 0,3 km prowadzi w dół drogą gruntową. U stóp wzgórza należy skręcić w prawo w ulicę 22 lipca, a następnie w lewo w ulicę Nowotki. Początkowo trasa wznosi się lekko, po prawej stronie mając zabudowania, a po lewej park, a raczej pozostałości szerokiej alei drzew. Dalej należy minąć wjazd w ulicę Parkową i dopiero po przebyciu 0,1 km skręcić w prawo w ulicę Słoneczną. Droga dalej przechodzi w gruntową i łączy się z ulicą Rybną. Należy kierować się w stronę samotnego domu, gdzie znajduje się początek szlaku łącznikowego niebieskiego.

38,0 km - SIERSZA; Ulica Wyzwolenia
Dalej należy jechać ulicą Wyzwolenia, mijając nieco wcześniej znaki pieszego szlaku niebieskiego i parking. Po 0,5 kilometrowym odcinku należy skręcić w prawo, w ulicę Żeromskiego, a po kilkuset metrach skręcić w lewo i przejechać przez tory kolejowe. Za torami w należy skręcić w lewo drogą szutrową. Po przebyciu 0,5 km trasa dociera do samotnego domu. Należy go minąć i nie zważając na drogę odchodzącą w prawo po 0,2 km jechać prosto wyraśniejszą polną drogą w stronę lasu, aby po 0,4 km na przedłużeniu ulicy Szybowej spotkać ponownie znaki szlaku pieszego. Po dalszych 0,5 km trasa dociera do ogrodzenia ogródków działkowych i prowadzi wzdłuż niego ulicą Odkrywkową w pobliże przystanku autobusowego przy ulicy Jana Pawła II. Po dotarciu do ulicy Jana Pawła II należy skręcić w prawo i za jej biegiem po 0,5 km dojechać do ulicy Grunwaldzkiej i przejechać obok widocznego po lewej stronie boiska śGórnikaś Siersza, gdzie należy obok przystanku autobusowego Siersza Stadion skręcić w lewo, minąć przejazd kolejowy i zagłębić się w las. Po przebyciu 0,3 km trasa mija leśniczówkę a następnie niewielki ciek wodny ś po lewej stronie nieco w głębi znajduje się zapadlisko wypełnione wodą. Kolejne 0,5 km trasy pnie się nieznacznie pod górę, a na wzniesieniu skręca łagodnie w lewo ku ulicy Brzozowej, którą należy jechać w dół przez 0,4 km, by na skrzyżowaniu obok przystanku autobusowego Podbuczyna Centrum wjechać w ulicę Wesołą i skierować się w stronę widocznego wzniesienia, jadąc drogą początkowo utwardzoną, a nieco wyżej o podłożu trawiastym. Szczyt wzniesienia (376 m n.p.m.) trasa osiąga po 0,8 km - tutaj obok kilku samotnie stojących drzew należy skręcić w prawo, a po przejechaniu kilkunastu metrów ponownie skręcić, tym razem w lewo, w kierunku widocznych poniżej zabudowań Wodnej i kopalni cynku i ołowiu "Trzebionka".

29,6 km - CZYŻÓWKA; Kozi Bród
Przed ośrodkiem, nie wjeżdżając na jego teren, należy skierować się w prawo do drogi głównej, która po 0,6 km ponownie dociera do ulicy Długiej i łączy się z drogą prowadzącą w kierunku Bukowna, biegnącą wzdłuż ogrodzenia elektrowni. Nieco meandrując po 1,7 km trasa dociera do końca terenu elektrowni - tutaj przy przystanku ZKKM należy skręcić w lewo w kierunku wyrobiska po piaskowni. Trzymając się jeszcze linii ogrodzenia trasa po 1,6 km osiąga rozstaje dróg, gdzie należy wybrać prawą odnogę - nawierzchnia ulega zmianie na leśną. Po 0,9-kilometrowym odcinku leśnym trasa zmierza do ulicy Olkuskiej, opuszcza las i po kolejnych 0,3 km dociera do dzielnicy Gaj, spotykając znaki niebieskie śszlaku dawnego górnictwaś. Na skrzyżowaniu należy skręcić w prawo w ulicę Płocką, by po przebyciu 0,2 km ponownie znaleść się w lesie, przez który należy jechać prosto w kierunku płn.śzach. przez 1,7 km - w połowie drogi znajduje się przejazd przez tory kolejowe, wyznaczający początek znajdującego się po prawej stronie terenu piaskowni. Trasa biegnie wzdłuż drogi i skręca w lewo na jej naturalnym zakręcie, łączy się z asfaltową ulicą Leśną w Sierszy, po czym prowadzi do początku ulicy Wyzwolenia.

25,6 km - PŁOKI-KOŚCIÓŁ; sanktuarium NMP Patronki Polskich Rodzin Robotniczych
- węzeł szlaków: niebieski pieszy, łącznikowy do Niesułowic i omawiany czerwony.

Sprzed kościoła należy jechać za znakami szlaku w dół, ulicą Dworską w stronę widocznego na widnokręgu lasu. Po 1,2 km trasa dociera do drogi prowadzącej do Czyżówki. Należy skierować się w kierunku zachodnim na lewo i po 1,8 km dojechać do wspomnianej miejscowości, minąć skrzyżowanie, i po przejechaniu 0,1 km ulicą Długą skręcić między zabudowania w lewo, w ulicę Piaskową. Kolejne 0,5 km to jazda przez lasek w kierunku ośrodka wypoczynkowego Elektrowni śSierszaś i majaczących za niezbyt gęstym laskiem charakterystycznych chłodni kominowych.

21,6 km - PSARY; kościół p.w. Świętego Krzyża
Po przebyciu 0,8 km zjazdu ulicą Łąkową, a następnie prosto przez ulicę Krótką i Ogrodową trasa dociera do zabytkowego kościółka p.w. świętego Krzyża. Przy nim należy lekko skręcić w lewo, w ulicę Jana Pawła II, zaczynając męczący podjazd, początkowo jeszcze asfaltem, który nieco wyżej poza zabudowaniami przechodzi w drogę gruntową. Szczyt wzniesienia trasa osiąga po 0,7 km przy kapliczce, pod liniami wysokiego napięcia, a dalej dociera do granicy lasu, a 1,0 km dalej do drogi nr 791 Trzebinia-Olkusz.
Należy dalej jechać przez las, drogą zwłaszcza na początku dość kamienistą, by po 0,7 km dojechać do rozstaju dróg, tuż przed dużą polaną śródleśną. Należy wybrać drogę na prawo, mając po lewej wspomnianą niezalesioną część lasu, i po przebyciu 1,3 km minąć cmentarz przy ulicy księdza Rapacza. 0,5 km dalej znajduje się skrzyżowanie z ulicą Pasieczną - 0,2 km przed kościołem, do którego prowadzi ulica ks. Rapacza, ale ze względu na niemożność przejazdu przez teren sanktuarium, należy skręcić w lewo w ulicę Pasieczną i dojechać nią do ulicy Głównej i wtedy skręcić w prawo pod górę. Po przejechaniu 0,3 km trasa dociera do głównego wejścia do kościoła, obok przystanku PKS-u.

16,0 km - DULOWA
Za skrzyżowaniem trasa przez 0,1 km wiedzie prosto, po czym należy skręcić w prawo w ulicę Brata Alberta, po lewej mijając remizę strażacką i mostek na Dulówce, a 0,3 km dalej ponownie skręcić, tym razem w lewo, w ulicę Parku Jurajskiego, która prowadzi lekko w górę. Po przejechaniu 0,5 km przy krzyżu należy skręcić w prawo, w ulicę świętego Krzyża, podjeżdżając stosunkowo ostro pod górę wśród rozrzuconych gospodarstw, aż na wierzchowinę na granicę z Wolą Filipowską. Wyjeżdżając na wierzchowinę należy kierować się na północ, w kierunku Gierasowej Góry, po lewej mając zalesiony wąwóz Dulówki, a po prawej otwarte pola uprawne z małymi zagajnikami. Po przejechaniu 1,0 km należy opuścić las i kierować się wśród pól w stronę zabudowań Nowej Wsi (0,9 km), gdzie na trasie pojawiają się znaki niebieskiego szlaku łącznikowego, biegnącego od akwenu śBalatonś aż do podnóża Kowalskiej Góry w Filipowicach. Trasa prowadzi prosto aż do pierwszej drogi asfaltowej z lewej, w którą należy skręcić, zjeżdżając dość mocno w dół. Szlak łącznikowy po 0,2 km śodbijaś w prawo, przy krzyżu stojącym na skrzyżowaniu polnych dróg.

12,2 km - DROGA ALWERSKA
- szlak rowerowy gminy Alwernia oraz szlak niebieski, również rowerowy łączący Chrzanów z Rudnem.
Razem ze wspomnianymi szlakami należy skręcić w lewo. Po 0,7 km trasa dociera do początku ścieżki przyrodniczo ś leśnej, biegnącej przez Puszczę Dulowską, mija ją i prowadzi wzdłuż Drogi Alwerskiej (0,3 km wcześniej na rozstaju dróg szlak z gminy Alwernia odbija w prawo w kierunku leśniczówki "Za Białką"). Początkowo mocno utwardzoną, a następnie leśną drogą po 1,5 km trasa dociera do wyraśnego węzła dróg, gdzie należy wybrać lewą odnogę i po kolejnych 1,4 km dojechać do torów kolejowych, a następnie opuścić las i przejechać 0,2 km ulicą Tenczyńską w Dulowej do drogi krajowej nr 79.

6,6 km - BOLĘCIN; skałka triasowa
Wzniesienie ze skałką pozostaje widoczne po lewej stronie, natomiast trasa prowadzi prosto w stronę widocznych na granicy Płazy i Bolęcina zabudowań. Po przejechaniu 0,6 km już wśród zwartej zabudowy należy skręcić w lewo w ulicę Graniczną, minąć po 0,3 km kapliczkę przy ulicy Bolęcińskiej i za skrzyżowaniem pojechać dalej ulicą Tenczyńską, prowadzącą początkowo jeszcze między gospodarstwami, a póśniej lasem. Po 2,2 km trasa dociera do Kalemby i drogi łączącej Bolęcin z Regulicami, gdzie należy skręcić w lewo i po przejechaniu 50 metrów skręcić w prawo w stronę nieczynnej linii kolejowej i wiaduktu nad autostradą (0,7 km). Z wiaduktu trasa schodzi szerokim łukiem między żeremiami bobrów i po 1,9 km dociera do "drogi alwerskiej" na granicy z gminą Krzeszowice.

4,3 km - PIŁA KOŚCIELECKA
Trasa prowadzi teraz wśród zabudowań. Po przejechaniu 0,3 km należy skręcić w lewo, kierując się w dół ulicą Słoneczną, wśród pojedynczych domostw, do skrzyżowania oddalonego o 0,8 km, a na nim - naprzeciwko przystanku Piła Sklep - skręcić w prawo w ulicę Zieloną. Po przejechaniu 0,2 km należy skręcić w drogę leśną, biegnącą skrajem lasu za opustoszałymi magazynami. Tą drogą należy przejechać 0,3 km i wyjechać opodal torów kolejowych na ulicę Trzebińską, a następnie skręcić w prawo i od przejazdu kolejowego minąć po 0,4 km byłą jednostkę wojskową i dojechać do ulicy Krakowskiej, łączącej Chrzanów z Bolęcinem. Kilka metrów za skrzyżowaniem należy skręcić w prawo w ulicę Skalną, i podjechać skrajem lasu w stronę widocznego wzniesienia, gdzie znajduje się otoczona młodymi drzewami skałka triasowa.

2,5 km - ZALEW CHECHŁO
- węzeł szlaków;
- początek szlaku rowerowego niebieskiego do zamku w Rudnie, jak również szlak rowerowy śzielonyś gminy Chrzanów, z którym szlak czerwony prowadzi wspólnie przez blisko 3 km.

Od węzła szlaków należy udać się w kierunku wejścia na teren Miejskiego Klubu sportów wodnych śTrzebiniaś, nie wjeżdżając tam jednak, ale mijając po lewej parking, za naturalnym skrętem drogi należy pojechać w lewo, obok ośrodka wypoczynkowego byłych zakładów metalurgicznych i klubu jachtowego do ulicy Topolowej. W tym miejscu należy skręcić w lewo, w kierunku Piły Kościeleckiej, i jechać prosto ulicą Chrzanowską przez 0,9 km, mając od strony północnej widoczny w całej krasie akwen. Na wysokości leśniczówki w Pile Kościeleckiej należy skręcić w prawo w ulicę Graniczną i po 0,4 km osiągnąć wzniesienie (305 m n.p.m.), z którego roztacza się w kierunku północnym panorama Chechła i otaczających je lasów.

Propozycja nr 2: wycieczka dla miłośników fotografii pomarańczowym szlakiem z Młoszowej

 Trasa o minimalnym stopniu trudności, chociaż dla najmłodszych nieco długa. Prowadzi od Zespołu Pałacowo - Parkowego w Młoszowej przez Wzgórze w stronę rezerwatu „Ostra Góra", a następnie przez wzgórze Bialny Dół w Psarach i stanowisko martwicy karniowickiej wiedzie pod kurhan w Karniowicach, skąd z powrotem prowadzi do Młoszowej.

Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej

Trasa szczególnie interesująca dla amatorów fotografii, ponieważ rozpoczyna się przy obiekcie najodważniejszej w dziejach ziemi trzebińskiej manipulacji dziejami, jaką było wybudowanie przez Kajetana Forkiewicza fałszywego średniowiecznego zamku w Młoszowej, który potem wielokrotnie przebudowywany zyskał bardzo oryginalny wygląd i atmosferę. Pałac otacza spory park, chętnie odwiedzany przez ptaki i drobne zwierzęta, w którym każdej wiosny bogato kwitną kwiaty. Równie ciekawym miejscem do fotografowania jest teren rezerwatu „Ostra Góra", gdzie w sąsiedztwie fantazyjnie powykręcanych buków znajdują się ruiny tajemniczych zabudowań, nazywane „owczarnią". Innego rodzaju atrakcją jest wzgórze Bialny Dół, który ze względu na piękną panoramę wokół oraz niezwykłe bogactwo występującej tam roślinności słusznie uznawany jest za jedno z piękniejszych pod względem przyrodniczym miejsce w Trzebini. Szczegóły trasy mogą Państwo poznać tutaj.

Dojazd do Młoszowej:
- z Dworca PKP w Trzebini lub z przystanku Trzebinia-Słowackiego: autobusem linii 15 - trasa oraz godziny odjazdu dostępne na stronie internetowej ZKKM
Powrót z Młoszowej do Trzebini: autobusem linii 15 lub minibusem.


Szczególnie warte polecenia miejsca, leżące na trasie lub w pobliżu, to:
Zespół Pałacowo - Parkowy w Młoszowej
Rezerwat „Ostra Góra"
Wzgórze Bialny Dół
Martwica karniowicka

Propozycja nr 3: wycieczka rowerowa szlakiem niebieskim

Szlak niebieski z Trzebini 11,1 km

0,0 km - TRZEBINIA - "Balaton"
1,5 km -TRZEBINIA; cmentarz
4,8 km - Rejon Ostrej Góry
11,1 km - rejon Kowalskiej Góry

0,0 km - TRZEBINIA - "Balaton"
Szlak rozpoczyna się opodal samotnego domu na ulicy Rybnej w Trzebini, gdzie znajdują się również oznakowania czerwonego szlaku rowerowego. Należy pojechać z Rybnej w prawo dość szeroką ścieżką, prowadzącą w kierunku muru okalającego Dwór Zieleniewskich. Przy ogrodzeniu należy skręcić w lewo i przejechać ulicą Słoneczną niecałe 0,2 km, aby następnie skręcić w prawo w ulicę Jasną, która po 0,2 km dochodzi do dosyć ruchliwej ulicy Piłsudskiego. Tutaj należy skręcić w prawo i zjechać 0,2 km w dół obok zabytkowego parku Zieleniewskich, po czym naprzeciwko wjazdu na teren Dworu skręcić w pierwszą ulicę w lewo tzn. w ulicę Kościelną, i jechać w kierunku kościoła p.w. św. Piotra i Pawła. Od bramy głównej kościoła 0,4 km trasy wiedzie ulicą Mariana Luzara wzdłuż ogrodzenia kościelnego do cmentarza, gdzie znajduje się początek szlaku łącznikowego czarnego, prowadzącego do ścieżki dydaktycznej w puszczy Dulowskiej.

1,5 km - TRZEBINIA; cmentarz
Za narożnikiem ogrodzenia cmentarza należy jechać w lewo, by po 50 metrach skierować się lekko w prawo w górę, opuszczając wcześniej obraną drogę, ale jadąc dalej w tym samym kierunku. Droga ta powinna być widoczna w dole po lewej stronie. Po przebyciu 0,4 km trasa dociera na szczyt wzniesienia, obok linii wysokiego napięcia. Dalej trasa wiedzie drogą polną w kierunku wschodnim, w stronę zabudowań Młoszowej i Kowalikowej Góry. Po 0,8 km szlak dociera do małej pętli autobusowej Młoszowa Wzgórze II, spotykając oznaczenia pomarańczowego szlaku turystycznego, prowadzącego w stronę Rezerwatu śOstra Góraś. Obok przystanku należy skręcić w prawo lekko pod górę, w ulicę Karniowicką, i jechać między zabudowaniami, by po 0,2 km skręcić w lewo, znowu lekko do góry. Za ostatnimi domami droga szybko zmienia nawierzchnię z asfaltu na gruntową i staje się stosunkowo kamienista. Po przebyciu 0,6 km trasa osiąga granicę lasu, przy której dochodzi z prawej strony utwardzona droga z Góralówki, jednak należy jechać dalej za oznaczeniami szlaków niebieskiego i pomarańczowego. Następne 0,6 km to droga przez las i dopiero po jego opuszczeniu należy skręcić na rozstaju ścieżek w prawo i jechać granicą lasu, by po kolejnych 0,4 km skręcić w prawo na kolejnym rozstaju i skierować się w stronę widocznego rezerwatu buczyny karpackiej "Ostra Góra".

4,8 km - Rejon Ostrej Góry
Trasa omija teren rezerwatu i prowadzi lekko w dół polną drogą na jego skraju. Po przebyciu 0,4 km dociera do ulicy Ostra Góra, łączącej Psary z Myślachowicami, gdzie należy skręcić w prawo, opadając w stronę bardziej zwartej zabudowy wsi Psary. Od ulicy Ostra Góra za przystankiem autobusowym odchodzi w prawo ulica Zamłynie i tuż za nią należy wjechać na ulicę Jana Pawła II. Nie zmieniając kierunku jazdy, po minięciu stojącego na lekkim wzniesieniu z lewej kościoła, należy przebyć 0,2 km i skręcić w prawo w ulicę Nowowiejską, prowadzącą w kierunku Nowej Wsi. Przez 1,1 km trasa prowadzi teraz stale w górę wzdłuż zwartej zabudowy, aby na ulicy Granicznej spotkać znaki czerwonego szlaku gminy Trzebinia, i razem z nimi skręca w lewo. Szlak czerwony odbija po 0,3 km w lewo w ulicę Łąkową, natomiast szlak niebieski podąża jeszcze 0,2 km prosto w kierunku przydrożnego krzyża przy skrzyżowaniu polnych dróg. Przy krzyżu należy skręcić w prawo w kierunku lasu Gąszcze, do którego dociera po 0,4 km. Trasa prowadzi dalej drogą przez las z przewagą buka, a po przebyciu 0,5 km opuszcza drzewa i kieruje się w stronę widocznych w dole zabudowań Stawisk, położonych na terenie gminy Krzeszowice. Po przebyciu 0,5 km trasa przekracza potok Filipówka i dociera do drogi prowadzącej w stronę Woli Filipowskiej, gdzie należy skręcić w prawo w dół. Po 1,5 km odcinku będzie widać wieże kościoła w Filipowiczach i w jego sąsiedztwie trasa skręca w lewo, ponownie przekraczając rzeczkę, a po 0,3 km dociera do szlaku rowerowego zielonego gminy Krzeszowice, gdzie niebieski szlak się kończy.

11,1 km; rejon Kowalskiej Góry.

Propozycja nr 4: wycieczka samochodowa lub rowerowa szlakiem Papieskim

mapus

Szlak Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej

Związki Ojca Świętego Jana Pawła II z Ziemią Chrzanowską

ALWERNIA

- 12 VI 1966 r. - uczestnictwo w sumie z kazaniem na 350-lecie Klasztoru o.o. Bernardynów

BABICE

- 19-21 IV 1975 r. wizytacja parafii Babice i kościoła w Babicach, w tym:

- 20 IV - Rozkochów, Kwaczała

- 21 IV - Jankowice

BALIN

- 14-16 III 1975 r. wizytacja kanoniczna

BOLĘCIN

- 5-6 IV 1975 r. spotkanie z młodzieżą, Msza św. z kazaniem

CHRZANÓW

Parafia Św. Mikołaja:

- 19 XII 1965 r. święcenia diakonów

- 15 XI 1966 r. kongregacja milenijna dekanatu chrzanowskiego

- 30 VI 1968 r. udział w uroczystościach Nawiedzenia

- 27 IV 1977 r. bierzmowanie - Msza św. koncelebrowana, kazanie

- 20 VIII 1977 r. sesja Kurialna, pogrzeb ks. prał. Jana Wolnego, kazanie

- 26 IX 1978 r. zjazd koleżeński kapłanów rocznik 1977, Msza św. koncelebrowna, kazanie.

Kościelec parafia Św. Jana Chrzciciela:

- 11 III 1968 r. udział w zakończeniu uroczystości Nawiedzenia

- 11 VI 1974 r. uroczystości Roku Świętego, Msza św., kazanie

- 27 IX 1978 r. zjazd koleżeński kapłanów rocznik 1973, Msza św. koncelebrowana, kazanie.

Rospontowa parafia MB Ostrobramskiej:

- 16 XI 1974 r. uroczystości Roku Świętego

GROJEC

- 24 IV 1968 r. uroczystości Nawiedzenia

LGOTA

- 18 XI 1973 r. wizytacja parafii w Płokach

- 25 VIII 1975 r. spotkanie kolegów z rocznika proboszcza parafii w Lgocie ks. Eugeniusza Nycza, poświęcenie tabernakulum w starej kaplicy. W 1977 r. kard. Karol Wojtyła podpisał akt erekcyjny budowy kościoła

LIBIĄŻ

- 15-22 XI 1959 r. bierzmowanie ok. 700 dzieci, poświęcenie przez sufragana krakowskiego biskupa Karola Wojtyłę odnowionych witraży

- 14 XI 1971 r. poświęcenie dzwonów, kazanie

- 14 I 1973 r. kolędy, homilia

- 4 V 1976 r. uczestnictwo w pogrzebie wikariusza ks. Kazimierza Pająka i przemówienie nad trumną
- 23 I 1978 r. Msza św. koncelebrowana, kazanie, opłatek z kapłanami wyświęconymi w 1974 r.

MĘTKÓW

- 1 V 1974 r. w Roku Świętym 1974 poświęcenie kościoła przeniesionego z Niegowici do Mętkowa

MYŚLACHOWICE

 - 2 VII 1975 r. poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół, Msza św. koncelebrowana z kazaniem

PŁAZA

- 5-7 IV 1975 r. wizytacja parafiii, błogosławieństwo młodych małżeństw, odwiedziny sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego, oraz rozmowa z chorymi i ich błogosławieństwo w domu pomocy społecznej

PŁOKI

- 26 V 1963 r. Dni Maryjne w archidiecezji krakowskiej

- 18 XI 1973 r. spotkanie z członkami Żywego Różańca oraz parafianami

- 17-19 XI 1973 r. wizytacja kanoniczna

- 17 XI 1977 r. poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Lgocie

PORĘBA ŻEGOTY

- 28 XI 1968 r. uroczystość Nawiedzenia

- 13-14 V 1977 r. wizytacja kanoniczna parafii

PODŁĘŻE

- 19 VIII 1968 r. uroczystość Nawiedzenia

PSARY

- 31 X - 1 XI 1973 r. wizytacja kanoniczna- opis w naszym dziale ,,troche historii".

TRZEBINIA

- VI 1938 r. Karol Wojtyła uczestniczył w rekolekcjach zamkniętych w Domu Rekolekcyjnym Księży Salwatorianów

- 29 VI - 2 VII 1950 r. Ksiądz Karol Wojtyła zorganizował i prowadził rekolekcje zamknięte dla studentów w klasztorze na Bielanach; z Jego inicjatywy odbywały się rekolekcje dla studentek w Czernej i Trzebini (u Salwatorianów)

- 22-25 XI 1955 r. brał udział w pielgrzymce rowerowej

- 19 XI 1958 r. odwiedziny parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa u Księży Salwatorianów

- 2 VI 1965 r. konferencja rejonowa w Trzebini

- 3 VI 1965 r. i 11 VI 1966 r. odwiedziny chorych w czasie rekolekcji

- 1-4 VI 1967 r. wizytacja kanoniczna parafii Św. Św. Apostołów Piotra i Pawła

- 9 III 1978 r. rozpoczęcie Nawiedzenia Obrazu MB Częstochowskiej w kościele pw. Św. Św. Apostołów Piotra i Pawła

- 6 VI 1968 r. odwiedziny chorych w czasie rekolekcji

- 19-21 I 1973 r. wizytacja kanoniczna parafii N.S.P.J. u Salwatorianów

- 8 VI 1963 r. dom rekolekcyjny, odwiedziny chorych podczas rekolekcji, bierzmowanie młodzieży

- 1 VI 1974 r. odwiedziny chorych na rekolekcjach, kazanie, uroczystości Roku Świętego

- 19 V 1976 r. koncelebra Mszy św. z księżami z dekanatu trzebińskiego i Salwatorianami podczas głównych uroczystości 75-lecia działalności Salwatorianów w Polsce, kazanie Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, udział przedstawicieli Episkopatu

- 8 VI 1976 r. i 2 VI 1977 r. (z abp. L. Poggim) odwiedziny chorych w czasie rekolekcji

- 6 VII 1977 r. spotkanie z byłymi więźniami obozu w Rawiczu

- 28 V 1978 r. odwiedziny chorych przebywających w domu rekolekcyjnym

Wodna Krystynów, parafia Św. Barbary:

- 9-12 XII 1973 r. wizytacja parafii

Siersza, parafia Niepokalanego Serca NMP

- 16 III 1968 r. zakończenie Nawiedzenia obrazu MB Częstochowskiej

- 26 VII 1971 r. Msza św. z kazaniem na 25-lecie parafii, poświęcenie odnowionego kościoła

ŻARKI

- 17 III 1974 r. uczestnictwo w nabożeństwie w kościele i kazanie

- 28-30 V 1975 r. wizytacja kanoniczna w parafii

3 VII 1977 r. udział w pogrzebie ks. kanonika Jana Mroza, Msza św. koncelebrowana

ZAGÓRZE

- 4-5 V 1975 r. wizytacja kanoniczna w Zagórzu

Propozycja nr 5: Trzebiński szlak kultury żydowskiej i Holokaustu

Pasjonat historii lokalnej pan Andrzej Kostka we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im A. Asnyka w Trzebini pracują nad utworzeniem w Trzebini szlaku kultury żydowskiej i holokaustu. Projekt na razie obejmuje wirtualną prezentację dotyczącą tego tematu.

Zobacz prezentację zamieszczoną na stronie MBP w Trzebini [.ppsx]

Trasa szlaku (wersja polska / wersja angielska)

szlak judaistycznyA4   szlak judaistycznyA4 angielski

PROJEKT SZLAKU KULTURY ŻYDOWSKIEJ I HOLOKAUSTU

Trasa projektowanego szlaku wiedzie od cmentarza żydowskiego (kirkutu) [1], zlokalizowanego przy ul. Słowackiego. Na cmentarzu zachowało się około 800 macew oraz mogiła zbiorowa, kryjąca szczątki Żydów pomordowanych w obozie za torami. W ostatnich latach wzniesiono w tym miejscu pomnik.

kirkut wyc

Najstarszy grób - z zachowanym jedynie imieniem Szymon - pochodzi z 1780 r., natomiast ostatni pochówek - Dawida Eli Markowicza - odbył się w 1942 r. Na nowej części cmentarza, po lewej stronie od bramy wejściowej zaczyna się kwatera przeznaczona dla kobiet, a po prawej kwatera dla mężczyzn. W załamaniu muru przed ohelem (niewielkim murowanym grobowcem) zaczyna się stara cześć cmentarza, gdzie znajdują się najbardziej interesujące macewy; nie ma tu podziału na część kobiecą i męską.

kirkut2 wyc

Kolejny punkt na trasie to centrum Trzebini [2], gdzie w okresie międzywojennym zamieszkiwała większość miejscowych Żydów. Przy Rynku znajdowała się wielka synagoga Szul (nie zachowana) oraz synagoga Kupiecka (przy obecnej ul. Piłsudskiego), widoczna po drodze do Dworu Zieleniewskich [3], gdzie znajduje się ekspozycja dotyczącą historii trzebińskich Żydów.

W centrum Trzebini okupant niemiecki zorganizował dla Żydów małe getto. Obejmowało ono teren między ulicami Ochronkową i Krakowską oraz część ulicy Piłsudskiego. W dniu 1.06.1942 r. hitlerowcy dokonali na Placu Targowym selekcji miejscowych Żydów. Następnie skoszarowano ich w budynku starej Gazowni [4] przy obecnej ulicy Dąbrowskiego. Wkrótce młodych i zdolnych do pracy popędzono do getta w Chrzanowie. Pozostali zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego Auschwitz- Birkenau.

Szlak prowadzi następnie na teren dawnego obozu w Trzebionce [5],gdzie od 1942 r. istniały baraki, wzniesione dla robotników belgijskich, zatrudnionych przy rozbudowie rafinerii. W 1943 roku na ich miejsce sprowadzono angielskich jeńców wojennych z obozu Lamsdorf w Łambinowicach (Śląsk). W 1944 r. niemieckie kierownictwo rafinerii zastąpiło ich więźniami z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Obok tego miejsca wystawiono pomnik „Ofiarom Faszyzmu”.

kirkut3 wyc

Następny przystanek to miejsce po dawnym boisku sportowym [6] przy obecnej ulicy Pułaskiego, gdzie w dniu 14.09.1939 r. naziści rozstrzelali grupę 23 Żydów z Trzebini. Stąd trasa prowadzi pod wiadukt wzniesiony nad torami, gdzie w dniu 5.09.1939 r. dokonano zbiorowej egzekucji na schwytanych w łapance 87 Żydach (z Chrzanowa i Jaworzna) oraz 3 Polakach. Rozstrzelano ich pod skarpą kolejową [7] na miejscu nazywanym „popielnikiem” (wysypywano tam popiół z pieców węglowych).

Dalej szlak prowadzi na teren dawnego obozu pracy „za torami” [8], gdzie od 1942 r. przebywało jednorazowo około 700 więźniów - Żydów przywiezionych z Francji, Węgier, Polski, Rumunii, Słowacji i ZSRR. Zmarłych lub zamordowanych więźniów wywożono na cmentarz żydowski w Trzebini, gdzie znajduje się ich zbiorowa mogiła (pochowano w niej około 150 więźniów). Obóz zlikwidowano w 1943 lub 1944 r. a więźniów najprawdopodobniej zamordowano w Auschwitz.

W pobliżu znajduje się dworzec kolejowy, skąd w czerwcu 1942 r. odjechała w swoją ostatnią podróż – do obozu koncentracyjnego Auschwitz – grupa trzebińskich Żydów, uznanych przez hitlerowców za zbyt starych i chorych, a tym samym niezdatnych do pracy.

TRASA PROJEKTOWANEGO SZLAKU

judaic trasa

Ulotka ,,Szlaki turystyczne w Gminie Trzebinia" 2014. Skany dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Trzebinia

 

Nowa trasa rowerowa w okolicy Psar!

szlak1Dnia 3 października 2015 o godz. 10 00 przy leśniczówce Czerna, „Uroczysko Białka"  odbędzie się otwarcie trasy rowerowej pn. :"Płasko, ale ciekawie", jako kolejny etap udostępniania lasów Nadleśnictwa Krzeszowice dla aktywnej turystyki i  rekreacji w ramach akcji „Wolność jest w naturze".  Ścieżka rowerowa jest zaproszeniem do spędzenia czasu na łonie natury w szczególności dla mieszkańców aglomeracji Śląska i Krakowa! Trasa położona jest w Tenczyńskim Parku Krajobrazowym – w wielkim, malowniczym kompleksie leśnym Puszczy Dulowskiej. Szlak tworzy pętlę w kształcie ósemki. Prowadzi przez urokliwe lasy, głównie sosnowe i brzozowe; w niektórych miejscach przez buczyny i podmokłe olszyny. Warto zwrócić uwagę na drzewostany sosnowe w różnych fazach rozwojowych: od młodnika po starodrzew. Atrakcyjnym urozmaiceniem są liczne cieki wodne, rowy i przepusty, przy których warto się zatrzymać, aby podziwiać bogactwo flory i fauny siedlisk wilgotnych, m.in. kosaćce i żeremia bobrów.

szlak2Trasa należy do łatwych. Pierwszy kilometr prowadzi na niewielkie wzniesienie, kolejny to linia oddziałowa o nawierzchni szutrowej. Na skrzyżowaniu z Drogą Alwerską trasa skręca w lewo, w kierunku leśniczówki „Czerna". Na parkingu przy leśniczówce ustawiono stoły i ławy. Przy leśniczówce należy skręcić w prawo. Stąd prowadzi droga asfaltowa do poznanej wcześniej Drogi Alwerskiej. Następnie skręcamy w lewo. Jadąc tą trasą, można zobaczyć żeremia bobrów, a przy odrobinie szczęścia nawet łosia. Ostatni odcinek to gruntowa droga nieutwardzona, później droga szutrowa (Linia Hubertowa), którą dojeżdża się do skrzyżowania z Drogą Krakowską, a dalej trasa wiedzie drogą asfaltową, biegnącą w kierunku leśniczówki i do parkingu leśnego – początku i końca trasy.

www.krzeszowice.krakow.lasy.gov.pl

Więcej wiadomości- TUTAJ

 

 


Przewodnik turystyczny ,,Ziemia Chrzanowska na rowerze i pieszo".

Ziemia chrzanowska rozciągająca się na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskieji Śląskiej, pomiędzy Krakowem i Katowicami, posiada liczne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Jej tereny są doskonałe do uprawiania różnego rodzaju turystyki aktywnej. Wyznaczone szlaki rowerowe, piesze i tematyczne, pozwalają na poprowadzenie przyjemnych wycieczek. Doskonale nadają się zarówno dla osób, które lubią spokojne, krajoznawcze spacery, jak i dla tych, którzy wolą wyzwania i długie trasy. Sieć szlaków rowerowych, pieszych oraz ścieżek tematycznych została poprowadzona w ten sposób, by dotrzeć do jak największej ilości ciekawych zakątków – zarówno tych bardziej, jak i mniej znanych.

Powiat chrzanowski obejmuje gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia. W Alwerni możemy zwiedzić najstarsze w Polsce Małopolskie Muzeum Pożarnictwa z bogatym zbiorem eksponatów pochodzących z różnych regionów i okresów dziejowych oraz Klasztor oo. Bernardynów z cudownym obrazem Ecce Homo. Gmina Babice wśród obiektów godnych uwagi posiada na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie obiekty architektury drewnianej XIX wiecznej wsi, odrestaurowany przepiękny drewniany Dwór z Drogini oraz kościół z Ryczowa, w którym odbywa się co roku Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. Warte uwagi są również ruiny zamku biskupów krakowskich – Zamek Lipowiec oraz kościół modrzewiowy w Mętkowie, którego historia związana jest z posługą kapłańską Jana Pawła II.
Chrzanów - stolica powiatu a zarazem najstarsze miasto ziemi chrzanowskiej zaprasza m.in. na pięknie odnowiony rynek z zabytkowymi kamieniczkami i kościołem p.w. św. Mikołaja, cmentarz żydowski, na którym znajduje się ponad 3000 macew oraz do Muzeum w Chrzanowie, gdzie warto zobaczyć cenną kolekcję judaików oraz ciekawą wystawę geologiczną pod gołym niebem. Libiąż proponuje turystom atrakcyjne trasy na wędrówki Nordic Walking oraz tereny dla lubiących aktywnie wypoczywać. W Trzebini do Dworu Zieleniewskich na wystawy i koncerty zaprasza Trzebińskie Centrum Kultury. Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej prezentuje się okazale na tle pięknego parku. Na terenie Gminy Trzebinia znajdują się duże kompleksy leśne, w tym Puszcza Dulowska. W przewodniku prezentujemy trasy, których przebieg pozwala na zapoznanie się z atrakcjami terenu. Najciekawsze miejsca, zabytki, czy ciekawostki przyrodnicze, są dodatkowo opisane. Wszystkie mapy posiadają aktualną sieć dróg z rozróżnieniem na rodzaj nawierzchni, zaznaczone są również ścieżki polne i leśne. Łącząc poszczególne mapy czytelnik ma możliwość komponowania własnych tras w oparciu o przewodnik. Przy każdej mapie znajduje się dokładny opis przebiegu szlaku, łącznie z pokazaniem przejazdów na terenach zabudowanych. Opisy dotyczą miejscowości, historii terenu, poszczególnych obiektów i przyrody.

Przewodnik powstał przy współpracy pracowników:
Promocji Urzędu Miejskiego w Alwerni
Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Babice
Referatu ds. Promocji Urzędu Miejskiego w Libiążu
Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta w Trzebini
oraz
Stowarzyszenia Chrzanowskich Cyklistów
Stowarzyszenia Travelling Inspiration
a także pasjonatów turystyki rowerowej z Powiatu Chrzanowskiego

Informator znajdziesz TUTAJ