Psary - gmina Trzebinia

Dożynki Gminne Psary 2018 już za nami!

1W niedzielę 19 sierpnia 2018 r. w trzebińskim sołectwie Psary odbyły się Dożynki Gminne. Dożynki rozpoczęły się tradycyjnie od uroczystej Mszy Świętej odprawionej w Kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Psarach przez proboszcza ks. Janusza Rączkę. Korowód dożynkowy, na czele z Miejską Orkiestrę Dętą pod dyrygenturą Krzysztofa Paluchowskiego, z kościoła przemaszerował na plac przy Wiejskim Domu Kultury. Jako pierwszy zaprezentował obrzęd dożynkowy Zespół Ludowy Psarzanie, w roli starostów imprezy wystąpili miejscowi rolnicy – Stanisława Szczygieł i Jan Niewiedział. Grzegorz Żuradzki, pełniący funkcję Burmistrza Trzebini złożył podziękowania dla rolników oraz ich współpracowników za ich trud, poświęcenie i pracę, a także wyrazy uznania dla Kół Gospodyń Wiejskich za kultywowanie tradycji na terenie naszej gminy. Do życzeń dołączył się Starosta chrzanowski pan Janusz Szczęśniak oraz Sołtys Sołectwa Psary pan Anatol Okoczuk. W dalszej części dożynek można było zobaczyć występy artystyczne w wykonaniu Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Trzebinia, pośmiać się przy skeczach i potańczyć przy akompaniamencie zespołu Makula Band.

Tekst: www.trzebinia.pl

Zdjęcia: Tomasz Piszczek