Psary - gmina Trzebinia

Nowy konkurs plastyczny dla dzieci!

konie-plakat newStowarzyszenie Nasze Psary wraz Fundacją Wesoły Smoczek zaprasza wszystkie dzieci do portretowania koni, koników i kucyków! Na uczestników czeka moc nagród w tym karnety na konne przejaźdżki. Sięgajcie więc po kredki i farby! Podpisane prace można składać u nas w siedzibie Stowarzyszenia Nasze Psary przy ulicy Jana Pawła II 43 w Psarach, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzebini- dział dziecięcy bądź w siedzibie Fundacji Wesoły Smoczek w Bolęcinie ul. Wczasowa 16. Rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż prac nastąpi 3 lipca podczas kolejnego VIII Powitania Wakacji które odbedzie się w naszej rekreacyjnej perełce na Łąkawcu. Rysujcie i wygrywajcie! Stowarzyszenie Nasze Psary i Fundacja Wesoły Smoczek zapraszają! Patronat medialny konkursu portal www.wtrzebini.pl i fadio FTM www.radioftm.pl  Szczegóły znajdziecie na plakacie, a regulamin konkursu poniżej.

Stowarzyszenie Nasze Psary wraz z Fundacją Wesoły Smoczek zapraszają dzieci z Gminy Trzebinia do udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Koniki i kucyki". Celem konkursu jest propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, znaczenia hipoterapii oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży kontaktu z tym sympatycznymi zwierzętami. Na zwycięzców czekają cenne nagrody. Szczegóły na plakacie i w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „ Koniki i kucyki”

1.    Organizatorzy konkursu: Stowarzyszenie Nasze Psary i Fundacja Wesoły Smoczek.

2.    Cele konkursu:
       a.    Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży.
       b.    Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi.
       c.    Rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt.
       d.    Propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku.

3.    Zasady uczestnictwa:
       a.    Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzebinia.
       b.    Technika prac - dowolna, płaska (makiety i prace na szkle nie będą uwzględniane). Format - A3.
       c.    Do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace indywidualne, wcześniej nieopublikowane.
       d.    Prace powinny posiadać tytuł.
       e.    Prace powinny posiadać na odwrocie imię i nazwisko autora, wiek, miejsce zamieszkania, telefon lub e- mail. Dane służą wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu.
       f.    Prace należy dostarczyć do 30.06.2017 r. do siedziby Stowarzyszenia Nasze Psary: 32-545 Psary, ul. Jana Pawła II 43 lub siedziby Fundacji Wesoły Smoczek w Bolęcinie, ul. Wczasowa 16.
       g.    O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja konkursowa.
       h.    Komisję powołują Organizatorzy.
       i.    Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na poszczególne kategorie wiekowe :
              •    przedszkolaki,
              •    uczniowie klas I – III
              •    uczniowie klas IV – VI
              •    gimnazjaliści.

4.    Kryteria oceny pracy:
       a.    Zgodność z tematem.
       b.    Interpretacja własna tematu.
       c.    Walory artystyczne.

5.    Nagrody dla laureatów.
      a.  W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsce.
      b. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
      c.  Komisja może zdecydować o przyznaniu wyróżnień.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 03.07.2017 r. podczas imprezy „Powitanie wakacji” w Psarach, o czym zwycięzcy zostaną poinformowani przez  Organizatorów drogą telefoniczną lub  mailową.