Psary - gmina Trzebinia

Nie palcie śmieci!

Dni stają się coraz krótsze, temperatura spada. Nadchodzi jesień, a z nią sezon grzewczy. Pamiętajmy zatem, aby nie palić w piecach CO śmieci. Jest to niezwykle niebezpieczne dla środowiska i dla ludzi.
Spalanie w domowych piecach odbywa się w niskich temperaturach (do 600 stopni), powoduje to zwiększoną emisję zanieczyszczeń. Dym z naszych kominów nie jest wynoszony wysoko w atmosferę i nie rozwieje go wiatr. Taki trujący opar osadza się w sąsiedztwie komina czyli bezpośrednio zatruwa nam powietrze i glebę. Podczas spalania plastiku wydziela się chlorowodór, a ten w połączeniu z deszczem tworzy kwas solny.

Podczas spalania popularnych śmieci wydzielają się też tlenki azotu, które prowadzą do śmiertelnego zapalenia płuc i powodują trwałe uszkodzenia liści. W dymie mogą też znajdować się rakotwórcze: kadm, rtęć, ołów itp. Spalanie kolorowych czasopism powoduje osadzanie się ich wypalonych resztek w kominie, potęgują one zbieranie się sadzy.  Doprowadzić to może do zapalenia się sadzy i groźnego pożaru. Wszystkim nam chyba zależy aby otoczenie, w którym mieszkamy było czyste i zdrowe. Jakby jednak kogoś nie przekonywały argumenty dotyczące zdrowia, niech ma na uwadze, że palenie śmieci jest karalne. (PM)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zm.:
Art.71. Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub wspólspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny.