Psary - gmina Trzebinia

Wstydliwy problem

Mamy już lato w całej krasie. Miło, przechodząc psarską ulicą, podziwiać inwencję i troskę mieszkańców o przydomowe ogródki i ogólny wygląd obejść. Coś, co jeszcze kilkanaście lat temu było wyjątkiem, a nie normą, na stałe zagościło na naszych posesjach. Wielu mieszkańców samodzielnie aranżuje przydomowe ogródki, upiększa dom i jego okolice. W sumie dbałość o dom i obejście to już teraz standard. Niestety, wciąż jeszcze musimy się uczyć poszanowania i dbałości o naszą małą ojczyznę, którą jest nasza psarska wieś.

Czytaj więcej...

Wszystko o "podatku śmieciowym"

Informacja Urzędu Miasta Trzebinia

Od lipca 2013 r. czekają nas ogromne zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany te zostały wprowadzone w całej Polsce, w celu dostosowania gospodarki odpadami komunalnymi do wymogów stawianych przez Unię Europejską. Pomimo, że dotychczasowe przepisy zobowiązywały właścicieli nieruchomości do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą na odbiór wytwarzanych przez siebie odpadów komunalnych, wielu z nich nie wywiązywało się z tego obowiązku. Odpady często trafiały do lasów, przydrożnych rowów lub w inne miejsca.

Czytaj więcej...

Zasady segregacji odpadów

Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" zaprasza do zapoznania się z nowymi zasadami segregacji odpadów.

Tutaj można zapoznać się z ulotką informacyjną dotyczącą nowych zasad segregacji odpadów (format *.pdf)

Natomiast w tym miejscu znajdziecie Państwo harmonogram wywozu odpadów.

Informacje znajdują się równiez na stronie www.mzgk.chrzanow.pl

PSZOK w Trzebini

Na składowisku odpadów w Trzebini zaczął działać jeden z dwóch na terenie naszego powiatu PSZOK. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje bezpłatnie tylko posegregowane śmieci takie jak: gruz, odpady budowlane i z rozbiórki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tworzywa sztuczne, papier, szkło, metale, zużyte opony, baterie i akumulatory, odpady wielkogarbarytowe oraz nowość: odpady zielone takie jak liście, trawa czy gałęzie. Punkt działa w godzinach pracy wysypiska, a prowadzony jest przez Usługi Komunalne Trzebinia.

Wypalanie traw - zabójcza tradycja

Co roku na wiosnę bardzo wzrasta ryzyko pożarowe, co spowodowane jest wypalaniem traw. Niestety rokrocznie mamy do czynienia z tym samym problemem. Szkodliwe przyzwyczajenie rolników uważających wypalanie za najtańszą i najlepszą metodę użyźniania gleby oraz pozbycia się chwastów może spowodować niebezpieczne następstwa. Coraz więcej pożarów traw powodują też dzieci.  I jak co roku przyłączamy się do apeli służb leśnych, straży pożarnej, Kościoła Katolickiego i organizacji ekologicznych. Nie wypalajcie traw!

Czytaj więcej...