Psary - gmina Trzebinia

Pszok w Trzebini zaprasza!

pszok

Od soboty 6 kwietnia ponownie został uruchomiony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Piłsudskiego w Trzebini (na terenie dawnego składowiska odpadów). Punkt jest czynny w każdą sobotę w godzinach od 07:00 do 15:00.Przypominamy, że do PSZOK można dostarczać m.in. odpady remontowo-budowlane, odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie, zużyte opony czy tekstylia. Z PSZOK mogą korzystać zarówno mieszkańcy prywatnych posesji jak i bloków. Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu funkcjonują PSZOK-i w Balinie i w Libiążu, do których wszyscy mieszkańcy mogą dostarczać odpady.

Co można oddać do PSZOKA?

pszok2Prosimy o zapoznanie się  z nową ulotką  Związku Międzygminnego ,,Gospodarka Komunalna"#ToDoPSZOK. Dzięki niej nie będziecie mieć już żadnych wątpliwości, jakie odpady powinny trafiać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zapiszcie zdjęcia dołączone do tego wpisu lub pobierzcie je ze strony internetowej Związku. http://zmgk.chrzanow.pl/aktualnosci/kampania-pszok

Poniżej wyszczególniono odpady które można oddać do trzebińskiego Pszoka. Związek Międzygminny ,,Gospodarka Komunalna" na FB.

Czytaj więcej...