Psary - gmina Trzebinia

Rady Związku Międzygminnego ,,Gospodarka Komunalna" na wakacje (i nie tylko).

zmWyjeżdżasz na wakacje? Jeśli w tym czasie planowany jest odbiór odpadów z Twojego domu poproś o pomoc w wystawieniu pojemników i worków sąsiada lub rodzinę – śmieciarki odbierają odpady wyłącznie w dniach wyznaczonych w harmonogramie! A jeśli masz posegregowane odpady, których chcesz pozbyć się przed urlopem lub zaraz po powrocie – zapraszamy do PSZOK w Trzebini. W tym miejscu bez dodatkowych opłat oddasz m.in. odpady segregowane (żółty, niebieski, zielony i brązowy worek)!
Remontujesz dom lub mieszkanie? Chcesz się pozbyć starej lodówki, mebli lub innych odpadów wielkogabarytowych czy elektronicznych, których nie masz gdzie trzymać? Przypominamy, że bez dodatkowych opłat przyjęte zostaną w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),  dla mieszkańców Trzebini znajduje się na terenie byłego składowiska odpadów  przy ulicy Piłsudzkiego.  Punkt otwarty jest w tygodniu od 8:00 do 18:00, a w soboty od 8:00 do 14:00! Telefon: 32 627 90 70, wew. 24.

www.mzgk.chrzanow.pl

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Czytaj więcej...

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Psarach na rok 2019

smieciPrzedstawiamy harmonogram wywozu odpadów na rok 2019 który zawiera również potrzebne telefony do Związku Międzygminnego ,,Gospodarka Komunalna" oraz firm AVR Sp. z o.o oraz Miki Recykling Sp. z o.o które wygrały przetarg na przyszłoroczny odbiór śmieci z terenu naszego sołectwa.W nowym harmonogramie znajdują się daty odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, zielonych, wielkogarbarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i opon. Wazne by opady wystawiać najpóźniej do godziny 6.00 rano w dzień ich odbioru. Harmonogram odbioru śmieci na cały rok dostępny jest w zakładce na naszej stronie ,,Ekologia".

EKOINTERWENCJA- tu można zgłosić trucie i łamanie prawa

eko

Przy pomocy poniższego formularza można zgłosić przypadki spalania odpadów, eksploatacji instalacji i spalania paliw, które nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej oraz sprzedaży węgla złej jakości. To nowe narzędzie które może zadziałać tam gdzie nie ma organów takich jak straż miejska uprawnionych do kontroli. Gmina Trzebinia jest takim miejscem. Twoje zgłoszenie zostanie automatycznie przesłane do właściwego organu, który powinien je niezwłocznie zweryfikować. Ekointerwencja w Małopolsce to nowy instrument, dzięki któremu zgłosisz: podejrzenie palenia odpadów, eksploatacji kotłów i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej, sprzedaż węgla złej jakości np. mułu, flotokoncentratu. Nie bądź obojętny na łamanie przepisów- to w końcu chodzi o zdrowie twoje i twoich bliskich.

Zgłosić przypadki łamania prawa możesz TUTAJ

Stop wypalaniu traw!

wypalanie trawBardzo prosimy o zapoznanie się z komunikatem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie w sprawie wypalania traw i zarośli, które jest prawnie zabronione, w dodatku jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka. Utrzymywanie w czystości środowiska, w którym żyjemy, to nasz obowiązek. I tak być powinno nawet bez specjalnych zarządzeń. Niestety, dla wielu nierozważnych i bezmyślnych osób sprzymierzeńcem w wiosennych porządkach stał się ogień. Mimo wielu zagrożeń utrzymuje się moda na bezmyślne podpalanie wszystkiego, co porośnięte jest usychającą trawą w różnych jej siedliskach: na łąkach, w przydrożnych rowach, wypalanie zarośli, trzcinowisk na wysychających stawach, torfowiskach, uschniętych chwastów i resztek słomy pozostawionej na polach po zeszłorocznych zbiorach.

Czytaj więcej...