Psary - gmina Trzebinia

Kanapa I Kanapka

1 06Czy kanapka jest do jedzenia czy do siedzenia? Dzieci sprawdziły to same, słuchając  wierszy Agnieszki Frączek, z książeczki pt.: „Kanapka i innych wierszy kapka”. Leśna pani z biblioteki  wyjaśniła dzieciom, że w języku polskim jest bardzo wiele wyrazów wieloznacznych, to znaczy takich, gdzie ten sam wyraz ma kilka znaczeń. Tak  jest z „kanapką”, „piłką”, „toaletą”, „płotkami „czy „krówką” . Okazało się, że przedszkolaki znają więcej takich wyrazów- jak choćby „zamek” czy kurka.  Nie ma jeszcze wydanego w Polsce słownika wyrazów wieloznacznych, być może za namową autorki i pod jej redakcją doczekamy się takiego kompendium.

Iwona Grabowska