Psary - gmina Trzebinia

Bialny Dół

Jedną z większych atrakcji turystycznych naszej miejscowości jest tzw. "Bialny Dół". Choć nie jest to obszar chroniony, miejsce to potrafi urzec swoim klimatem.To coś na kształt skałek ojcowskich w miniaturze. W odległych czasach znajdował sie tu kamieniołom, w którym wydobywano tzw. wapień falisty. Do późnych lat osiemdziesiątych XX w. Bialny Dół był porośnięty tylko trawami i kępami krzewów. Związane to było z intensywnym wypasem zwierząt, głównie kóz, krów i owiec. Obecnie miejsce to we władanie przejęła przyroda tworząc malowniczy skalny zakątek z wieloma roślinami chronionymi, w tym stanowiskami dziewięćsiła bezłodygowego, widlaka alpejskiego i wielu roślin skalnych. Zimową porą jest to ulubione "miejsce noclegowe" dla psarskich dzików. W bezpośredniej bliskości Bialnego Dołu znajduje się jedno ze żródeł Rudawy z krystalicznie czystą wodą oraz miejsce biwakowe "U Stacha".

Bialny Dół - kliknij na film

 

Tagi: Psary, Trzebinia, Domek Cioci, Stowarzyszenie Nasze Psary, Tomasz Piszczek

Bialny Dół w serwisie Geotyda

Niegdyś istniał tu kamieniołom, w którym eksploatowano na lokalne potrzeby (m.in. do celów wapienniczych i jako kamień budowlany) wapień falisty - skałę zbudowaną z licznych pofałdowanych warstewek powstałą na dnie niezbyt głębokiego morza w dolnej części triasu środkowego. Często występują w niej ślady żerowania robaków mułożernych oraz inne struktury związane z działalnością organizmów.
Wapień falisty jest charakterystycznym osadem formacji zwanej wapieniem gogolińskim górnym, ciągnącej się w kierunku północno-wschodnim poza granice gminy Trzebinia. Osady te na całym obszarze śląsko-krakowskim, nawet w odległych odsłonięciach, występują zawsze w podobnym położeniu (wykształceniu stratygraficznym). O atrakcyjności Bialnego Dołu decyduje przede wszystkim wyjątkowe nagromadzenie szeregu rzadkich w skali Trzebini gatunków roślin. Dominują tu dziewięćsił bezłodygowy oraz rojownik pospolity, częściowo chroniona wilżyna ciernista, ściśle chroniona goryczuszka orzęsiona, roślina o charakterystycznych niebieskich kielichowatych kwiatach złożonych z czterech orzęsionych płatków korony. Spotkamy tu także wiele ciekawych roślin o silnych zapachach, m.in. czosnek winnicowy, lebiodkę pospolitą oraz macierzankę zwyczajną. Szereg gatunków ciernistych krzewów, w tym głóg jednoszyjkowy, róża dzika, śliwa tarnina oraz szakłak pospolity tworzą zarośla zwane czyżniami.
Rejon Bialnego Dołu jest niezwykle zasobny w wodę. Wypływa stąd kilka cieków, które łącząc się, tworzą początkowy odcinek Rudawy, zwanej tu Dulówką. Wyżłobiła ona wąskie V-kształtne doliny, wzdłuż których rozbudowały się miejscowości: Psary, Karniowice, Dulowa. Morfologię tego terenu obserwować można ze szczytu wzgórza; stąd też rozciąga się doskonały widok na południowe obramowanie doliny - wzniesienia Garbu Tenczyńskiego - oraz jej ujście, czyli Puszczę Dulowską. Pierwszy plan tworzą (od wschodu): Katarowa Góra, Kowalikowa Góra i Ostra Góra.                                                                                                                                                                                   

źródło:http://geotyda.pl/miejsca/kch/bialny_dol.php