Psary - gmina Trzebinia

(Nie) jedyna taka wieś

tomcio1Większość z nas wie, że nasze Psary nie są jedyna miejscowością o takiej nazwie w Polsce.  Dziś na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest 20 wsi, przysiółków i osad noszących nazwę Psary. Oprócz tego istnieje jeszcze dziewięć wsi mających w swej nazwie słowo Psary. Nazwa Psary wywodzi się od ludności hodującej psy dla dworu książęcego. Ową ludność służebną określano mianem canitudores czyli psiarze. Podobnie jak inne wsie służebne (Winiary, Skotniki, Piekary itp.) należą Psary do najstarszych średniowiecznych osad, mających swój początek w wieku XI.

tomcio2Herb gminy Psary - powiat będziński

Spójrzmy zatem na mapę Polski. Psary zlokalizowane są na terenie 9 województw. W woj. łódzkim jest ich 7, wielkopolskim 6, świętokrzyskim 4, dolnośląskim 4, mazowieckim 3, śląskim 2 i po 1 w województwach kujawsko-pomorskim, małopolskim i zachodniopomorskim. Co ciekawa są one położone z reguły w pobliżu najstarszych polskich miast takich jak Włocławek, Legnica, Kraków, Wrocław czy Będzin.

 

 

tomcio3Zabytkowy kościół w Psarach - powiat oławski

Większość z miejscowości to niewielkie wioski, nierzadko nie będące nawet sołectwami. Tylko jedne Psary są gminą. Jest to miejscowość położona w powiedzie będzińskim. Psary (pow. będziński) są też najludniejszą miejscowością liczą 2717 mieszkańców (2008). Drugie co do wielkości są nasze Psary - pow. chrzanowski z 1439 mieszkańcami (2009), a trzecie Psar - pow. lubliniecki z 1304 osobami (2008).

 

 

tomcio4Pałac w Psarach na Ukrainie.

Miejscowości Psary znajdują się także poza granicami Polski. Pierwsze z nich to wieś Psary na Ukrainie. Do 1939 roku miejscowość znajdowała się ona w granicach Rzeczpospolitej i była własnością polskich rodów szlacheckich. Najważniejszym obiektem Psar na Ukrainie jest zespół pałacowy. Sam pałac wybudowano w 1882 roku. W czasach sowieckich mieściła się w nim szkoła rolnicza i szpital psychiatryczny. Współcześnie powstała fundacja, która ma na celu utworzenie w nim centrum konferencyjnego.  Psary znajdują się również w Czechach. Jest to wieś licząca około 700 mieszkańców położona w pobliżu Pragi. Jej początki sięgają 1088 roku. Geneza jej powstania jest zapewne taka jak polskich Psar. [PM]

tomcio5Psary w Czechach