Psary - gmina Trzebinia

Projekty drogowe dla Dulowej i Psar

www.wtrzebini.pl

Do końca maja 2019 roku mają zostać opracowane projekty przebudowy ulicy Dąbrowskiej w Dulowej oraz ulicy Leśnej w Psarach. Gmina Trzebinia ogłosiła właśnie przetarg na wykonanie wspomnianej dokumentacji projektowej, dzięki której będzie możliwa późniejsza realizacja planowanych robót budowlanych. Przyszła przebudowa ulicy Dąbrowskiej w Dulowej ma objąć około 220 metrowy jej odcinek od połączenia z ulicą Fredry do końca zabudowań. Planowany zakres robót przewiduje m. in.: wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej lub wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, położenie nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 metra, wykonanie zjazdów z drogi oraz utwardzenie poboczy.
Z kolei przyszła przebudowa ulicy Leśnej w Psarach ma objąć około 270 metrowy jej odcinek od istniejącej nowej nawierzchni asfaltowej (rejon skrzyżowania z ulicą Cichą) do wjazdu na cmentarz komunalny. W tym przypadku zakłada się wykonanie robót obejmujących m. in.: wzmocnienie lub wymianę warstw konstrukcyjnych drogi, położenie krawężników w miejscach nieokrawężnikowanych, ułożenie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 metrów oraz wykonanie zjazdów z ulicy.

Firmy zainteresowane opracowaniem dokumentacji przebudowy wspomnianych ulic mogą składać swoje oferty w trzebińskim magistracie do 20 lutego 2019 roku. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Trzebini.  (RS)