Psary - gmina Trzebinia

Budżet Gminy Trzebinia na rok 2019 uchwalony.

Artykuł ze strony radnego Tomasza Piszczka: www.tomaszpiszczek.blogspot.com

28 grudnia 2018 odbyła się ostatnia w tym roku sesja rady miasta podczas której uchwalono przyszłoroczny budżet Gminy Trzebinia. Budżet w 2019 roku zamyka się kwotą 135 948, 64 zł i zawiera w sobie wszystkie składniki (czasem nieoczywiste) niezbędne dla prawidłowego, płynnego funkcjonowania gminy. Głosowałem za jego przyjęciem wraz z autopoprawkami wniesionymi do niego przez nas radnych. Osiemnastu radnych głosowało za przyjęciem budżetu, trzech się wstrzymało, nikt nie był przeciw. Dla Psar istotne jest że wreszcie po latach starań wpisano do niego remont ulicy Leśnej na całym odcinku na co przeznaczono 300 000 złotych. O to zadanie dobijała się od lat rada sołecka, sołtys, ja i teraz nowy radny z Psar Robert Mendyk. To bardzo potrzebna wszystkim mieszkańcom sołectwa inwestycja i cieszę się w imieniu mieszkańców i swoim że będzie w nowym roku realizowana.
Żeby nie było za słodko z poprawek wniesionych do przyszłorocznego budżetu dla naszej miejscowości nie zyskały akceptacji: projekt zagospodarowania placu przy OSP Psary, budowy siłowni napowietrznej czy remontu instalacji co w szkole. Mam jednak nadzieję że tak jak ulica Leśna w końcu doczekają się finansowania i realizacji. Będę się o to mocno starał. Uważam że budżet na rok 2019 jest całkiem nieźle skonstruowany i zawiera w sobie sporo zadań które są potrzebne i wyczekiwane przez mieszkańców wszystkich sołectw i osiedli w naszej gminie. Został on przepracowany przez nową radę w ekspresowym tempie 17 dni, moim zdaniem mogliśmy się z uchwaleniem wstrzymać do pierwszej połowy stycznia i trochę go jeszcze dopracować- jednak jest już uchwalony i po nowym roku można zacząć na nim działać. Jak co roku liczę pojawiają się w nim dodatkowe środki, więc mam nadzieję że będą wydatkowane mądrze i z głową dla dobra całej trzebińskiej społeczności. Podczas sesji zawnioskowałem o zaaplikowanie przez gminę do WFOŚ o środki na programy środowiskowe z przeznaczeniem dla mieszkańców. Dla mnie osobiście fakt nieaplikowania przez urzędników gminy o pieniądze zewnętrzne z WFOŚ na te cele w roku 2018 jest bardzo poważnym błędem i nie może być usprawiedliwiany zawirowaniami w gminie na początku tego roku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku mieszkańcy uzyskają dodatkowe pieniądze zewnętrzne na wymianę kotłów na czyste o co wnioskowała kierowana przeze mnie Komisja Prawa i Ochrony Środowiska. Budżet gminy na pomoc mieszkańcom w wymianie kotłów, montażu solarów, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków itp. zamyka się sumą ponad 300 000 złotych. Chcę wierzyć że nowy burmistrz zwiększy te kwotę jeżeli tylko dotacja środowiskowa okaże się wyższa w kwietniu 2019 na co bardzo liczę wraz z mieszkańcami aplikującymi po gminne pieniądze na wymiany. A po pieniądze zewnętrzne bezwzględnie trzeba sięgać!
 

Transmisja z sesji Rady Miasta Trzebinia 28 grudnia 2018-              obejrzyj tutaj

Prace Rady Miasta Trzebinia na platformie Esesja-               www.trzebinia.esesja.pl  

                   

                             

Życzę Państwu bardzo udanego nadchodzącego roku 2019 !

Tomasz Piszczek