Psary - gmina Trzebinia

Podziękowanie

Szanowni mieszkańcy Psar!

Serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie w wyborach samorządowych. Dziękuję także za okazane wsparcie i życzliwość, której doświadczyłem w czasie kampanii wyborczej. Powtórny wybór na Radnego Miasta Trzebini traktuję jako zobowiązanie do dalszej sumiennej pracy. Jednocześnie zapewniam, że nie zawiodę Waszego zaufania reprezentując Was tak jak dotychczas: godnie, uczciwie i skutecznie. Na pierwszym miejscu są dla mnie zawsze ludzie i ich problemy. Gratuluję tym, którzy również wygrali. Jednocześnie liczę na dobrą współpracę dla dobra naszej wsi i gminy.
                                                               

                                                                                              Z wyrazami szacunku Tomasz Piszczek