Psary - gmina Trzebinia

Rozpoczęła się budowa chodnika przy ulicy Ostra Góra

Artykuł ze strony: www.tomaszpiszczek.blogspot.com

Z dwuletnim poślizgiem rozpoczęła się długo oczekiwana budowa drugiego odcinka pobocza utwardzonego dla pieszych przy ulicy Ostra Góra w Psarach. Dziś dzięki staraniom mieszkańców, burmistrza Grzegorza Żuradzkiego i radnego Tomasza Piszczka rozpoczęły się wreszcie prace przy budowie chodnika. Wykonuje je firma Zag-Bud z Zagórza na odcinku do skrzyżowania z ulica Jurajską. Jeszcze przed zimą chodnik będzie zrobiony. Inwestycja ma służyć mieszkańcom i ich bezpieczeństwu. Warto tu dodać, że ta inwestycja miała być wykonana.. w roku 2017, gdy włodarzami naszej gminy byli pani Siemek i panowie Adamczyk i Okoczuk. Była zapisana w budżecie gminy, ale wykonana nie została. Na moje zapytanie na sesji Rady Miasta ,,Dlaczego nie buduje się pobocza dla pieszych choć jest zapisany w budżecie”? nie udzielono satysfakcjonującej mnie i mieszkańców odpowiedzi. Proszę poszperać w transmisjach z sesji Rady Miasta.

Dziękuję w imieniu mieszkańców burmistrzowi Grzegorzowi Żuradzkiemu za nadanie właściwego toru sprawie oraz staroście chrzanowskiemu Januszowi Szczęśniakowi za to, że wysupłał powiatowe pieniądze na to ważne zadanie. Chodnik na pewno znacząco podniesie bezpieczeństwo naszych pieszych i zmotoryzowanych użytkowników ulicy Ostra Góra w Psarach.

Komentarz: Uprzedzając ewentualne zarzuty, że to zrobiło się ,,na wybory” życzyłbym sobie jak i wielu żywotnie zainteresowanym chodnikiem mieszkańcom, by wybory trwały okrągły rok. TP