Psary - gmina Trzebinia

Konsultacje projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Psary

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Psary będzie wystawiony w ... siedzibie Ochotniczej Strazy pożarnej w Dulowej we wttorek 3 października w godzinach 16.00- 18.00. To bardzo ważne dla naszej wsi spotkanie w którym mozna wnosić min. uwagi do przebiegu nowej drogi dlatego warto być obecnym na tym spotkaniu. Opracowany projekt dokumentu Gmina Trzebinia chcę w pierwszej kolejności zaprezentować mieszkańcom i innym zainteresowanym osobom i podmiotom w ramach II etapu konsultacji społecznych, przed formalnym skierowaniem projektu do zaopiniowania i uzgodnienia przez właściwe organy i instytucje. Mieszkańcy, właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy, inwestorzy. Pragniemy Państwa poinformować, że został sporządzony  projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia, składający się dwóch części:

1) uwarunkowań rozwoju,

2) kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zamieszczamy poniżej harmonogram i miejsca spotkań konsultacyjnych, zapraszając wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach. W trakcie spotkań konsultacyjnych zostaną przedstawione główne założenia i rozwiązania projektu studium określające m. in.  możliwości rozwoju terenów budowlanych, ustalenia dotyczące obszarów chronionych i powodujących zagrożenia, propozycje w zakresie modernizacji systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Zostanie też podana informacja o sposobie rozpatrzenia propozycji zgłaszanych na wstępnym etapie prac nad studium, zarówno w trakcie I etapu konsultacji (przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2016 r.), jak i zgłaszanych wniosków i opinii od początku sporządzania dokumentu studium. Celem II etapu konsultacji jest uzyskanie stanowiska (opinii, wniosków i uwag) społeczności lokalnych do przyjętych założeń i rozwiązań.

Ze względu na przyjęty harmonogram opracowania opinie, wnioski i uwagi należy składać w terminie do 7 dni od spotkania konsultacyjnego na adres urzędu (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

HARMONOGRAM I MIEJSCA SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY TRZEBINIA.

OBSZAR MIASTA: Osiedla: CENTRUM, WIDOKOWE, KRAKOWSKA, SALWATOR, PIASKI, GÓRKA, TRZEBIONKA i WODNA – w dniu 28 września br. (czwartek), Dwór Zieleniewskich ul. Marszałka Piłsudskiego 47a, Trzebinia, Osiedla: SIERSZA, KRZE, GAJ, GAJ ZACISZE i ENERGETYKÓW – 29 wrzesień br. (piątek), DK Willa NOT ul. Grunwaldzka 108, Trzebinia,

OBSZAR WIEJSKI: Sołectwo MYŚLACHOWICE – 2 październik br. (poniedziałek), Dom Kultury w Myślachowicach, ul.Trzebińska 1.Sołectwa: DULOWA, KARNIOWICE i PSARY –  3 październik br. (wtorek), Strażnica OSP w Dulowej, ul. Brata Alberta 5, Sołectwa: CZYŻÓWKA, PŁOKI i LGOTA – 4 październik br. (środa), Wiejski Dom Kultury w Płokach, ul. Główna 4, Sołectwa: PIŁA KOŚCIELECKA i BOLĘCIN –  5 październik br. (czwartek), Strażnica OSP w Bolęcinie, ul. Krakowska 30, Sołectwo MŁOSZOWA –  6 październik br. (piątek), Wiejski Dom Kultury w Młoszowej, ul. Krakowska 143, planowana godzina rozpoczęcia spotkań 16oo, a zakończenia 18oo.

PROJEKT Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia KLIKNIJ TUTAJ