Psary - gmina Trzebinia

Fundusz sołecki na rok 2018

zebranie

Podczas ostatniego zebrania wiejskiego przy frekwencji wynoszącej 26 osób uchwalono fundusz sołecki na rok 2018. Fundusz w wysokości 35 919.30 zł postanowiono przeznaczyć na następujące zadania: projekt muru oporowego przy szkole 10 000, remont piwnicy w domu kultury 3 000, dofinansowanie zakończenia budowy miejsca rekreacyjnego ,,U Stacha” 7 919,30 oraz oznakowanie psarskich ulic tablicami na słupkach 15 000. Pomysł budowy siłowni dla młodzieży nie zyskał akceptacji sołtysa jak i rady sołeckiej oraz uczestników spotkania. Wiceburmistrz Jarosław Okoczuk zadeklarował ze w przyszłorocznym budżecie Gminy znajdzie się na projekt tego zadania suma 3000 złotych.